Studia Podyplomowe-Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe-Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

  • Profil słuchacza / wymogi
    Słuchaczem Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów licencjackich bądź magisterskich. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: * wypełniona karta zgłoszenia * kserokopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał lub odpis do wglądu) * kserokopia dowodu osobistego (stary dokument: str. 2,3,6), dowód osobisty do wglądu * 2 aktualne fotografie
  • Szczegółowe informacje
    Studia Podyplomowe-Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień


    Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a uzupełniają przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

    Program studiów zawiera treści kształcenia, które umożliwiają nabycie wiedzy na temat potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z niedostosowaniem społecznym, współpracy ze specjalistami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji procesu wychowania i nauczania w zakresie działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.

Inne informacje związane z terapia patologiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |