Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia kwalifikacyjne, nadające nową specjalność, których ukończenie (zgodnie Ustawą o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci -Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do 6 roku życia w: przedszkolach, szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, (w tym w poradniach specjalistycznych).
  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka.

  Program studiów jest realizowany przeważnie w formie ćwiczeń opartych na metodach aktywnych.

  Słuchaczami mogą być: absolwenci uczelni wyższych (kierunków humanistycznych, w tym głównie pedagogiki) z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych".

  Czas trwania: 3 semestry — 350 godzin.
  Pierwszą edycję studiów planujemy uruchomić w październiku 2009 r. Liczba miejsc ograniczona.

  Przedmioty:
  Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka 
  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej małego dziecka     
  Diagnoza psychologiczna zaburzeń rozwojowych dziecka do 6 r. ż.
  Diagnoza pedagogiczna  zaburzeń rozwojowych dziecka do 6 r. ż.   

      Wspomaganie rozwoju w zakresie: 
  a)  motoryki  dziecka                   
  b)  stymulacji polisensorycznej                        
  c)   rozwoju mowy i języka                                 
  d)  usprawniania orientacji przestrzennej i widzenia 
  e)  usprawniania słuchu                                          
  f)    funkcjonowania w środowisku                         
  g)  rozwoju emocjonalnego                                      
  Metodyka pracy z rodziną małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
  Planowanie pracy terapeutycznej  
  Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
  Osobowość nauczyciela terapeuty                      


  Studia trwają 3 semestry

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |