Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Szczecin - Zachodniopomorskie - WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP - I5357

Home>Podyplomowe>Pedagogika>Zaoczne>Szczecin>Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Szczecin - Zachodniopomorskie
 
Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Szczecin - Zachodniopomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Szczecin - Zachodniopomorskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia kwalifikacyjne, nadające nową specjalność, których ukończenie (zgodnie Ustawą o Systemie Oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci -Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do 6 roku życia w: przedszkolach, szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, (w tym w poradniach specjalistycznych).
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka.

Program studiów jest realizowany przeważnie w formie ćwiczeń opartych na metodach aktywnych.

Słuchaczami mogą być: absolwenci uczelni wyższych (kierunków humanistycznych, w tym głównie pedagogiki) z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych".

Czas trwania: 3 semestry — 350 godzin.
Pierwszą edycję studiów planujemy uruchomić w październiku 2009 r. Liczba miejsc ograniczona.

Przedmioty:
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka 
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej małego dziecka     
Diagnoza psychologiczna zaburzeń rozwojowych dziecka do 6 r. ż.
Diagnoza pedagogiczna  zaburzeń rozwojowych dziecka do 6 r. ż.   

    Wspomaganie rozwoju w zakresie: 
a)  motoryki  dziecka                   
b)  stymulacji polisensorycznej                        
c)   rozwoju mowy i języka                                 
d)  usprawniania orientacji przestrzennej i widzenia 
e)  usprawniania słuchu                                          
f)    funkcjonowania w środowisku                         
g)  rozwoju emocjonalnego                                      
Metodyka pracy z rodziną małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
Planowanie pracy terapeutycznej  
Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
Osobowość nauczyciela terapeuty                      


Studia trwają 3 semestry
Inne informacje związane z Podyplomowe i Pedagogika: