Studia Podyplomowe-Pedagogika nauczycielska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Podyplomowe-Pedagogika nauczycielska - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Praktyki
  150 godzin praktyki nauczycielskiej
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego. Słuchaczem Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem studiów licencjackich bądź magisterskich. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: * wypełniona karta zgłoszenia * kserokopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał lub odpis do wglądu) * kserokopia dowodu osobistego (stary dokument: str. 2,3,6), dowód osobisty do wglądu * 2 aktualne fotografie
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Pedagogika nauczycielska

  Studia dają kwalifikacje z zakresu pedagogiki nauczycielskiej. Pomyślane są jako forma kształcenia uzupełniająca posiadane wykształcenie akademickie. Studia przeznaczone są dla osób, które nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich a chcą poszerzyć posiadane uprawnienia zawodowe o kwalifikacje dające podstawę do pracy w szkole w zakresie kwalifikacji potrzebnych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie szkoła ma do zrealizowania.

  Ukończenie studiów uprawnia do nauczania w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i nadgimnazjalnego. Studia przeznaczone są dla czynnych zawodowo osób posiadających wykształcenie akademickie, które nie obejmuje kwalifikacji nauczycielskich. Studia prowadzone są w systemie zaocznym i kończą się uzyskaniem dyplomu o zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich.

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |