Studia I Stopnia - Diagnoza i Terapia Pedagogiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Diagnoza i Terapia Pedagogiczna - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchaczami mogą być absolwenci pedagogicznych uczelni wyższych magisterskich i zawodowych. Absolwenci uczelni niepedagogicznych muszą się legitymować ukończonym kursem pedagogicznym.
 • Szczegółowe informacje
  Diagnoza i terapia pedagogiczna

  Studia kwalifikacyjne, nadające nową specjalność, których ukończenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz  07.09.2004 r.w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje:
  • do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
  • do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • do organizowania i prowadzenia innych zajęć o charakterze terapeutycznym określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7.01.2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  przedszkolach, szkołach i placówkach.
  Program studiów jest realizowany przeważnie w formie ćwiczeń opartych na metodach aktywnych.

  Czas trwania: 3 semestry — 350 godzin.

  Program studiów:
  Zajęcia integracyjne
  Psychologia rozwojowa i kliniczna -elementy
  Diagnoza i terapia rodziny
  Diagnoza pedagogiczna
  Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się - metodyka
  Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych
  Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu
  Profilaktyka i promocja zdrowia
  Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
  Alternatywne metody pracy terapeutycznej:
  terapia baśnią,
  muzykoterapia,
  kreatywne myślenie
  kinezjologia edukacyjna
  Warsztat umiejętności wychowawczych -rozwiązywanie konfliktów

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |