Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika - Specjalność Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Praktyki
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie dzienne) w naszej uczelni realizowane są w opraciu o standardy i minima programowe. Sześć semestrów studiów obejmuje na kierunku Pedagogika około 2200 godzin dydaktycznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku Pedagogika pozwolą zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej.
  Umożliwiają opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, korzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i przygotowują do stałego wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz twórczego, innowacyjnego podejścia do rzeczywistości pedagogicznej. Absolwent otrzymuje również orientację w zakresie konkretnej specjalności pedagogicznej.
  Wybór specjalności następuje po ukończeniu pierwszego roku studiów.

  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku PEDAGOGIKA:
  Wprowadzenie do pedagogiki, Pedagogika społeczna, Historia myśli pedagogicznej, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Biomedyczne podstawy rozwoju, Etyka zawodowa, Patologie społeczne, Metody badań pedagogicznych, Psychologia społeczna, Doktryny pedagogiczne, Pedagogika specjalna, Elementy filozofii, Historia myśli filozoficznej, Wprowadzenie do psychologii, Psychologia rozwojowa i osobowości, Wprowadzenie do socjologii, Socjologia wychowania, Logika i metodologia nauk, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Język angielski/Język niemiecki, przedmiot ogólny do wyboru. Pedagogika opiekuncza i resocjalizacyjna Przygotowuje do zadań opiekuńczych i resocjalizacyjnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także z osobami nieprzystosowanymi i aspołecznymi.

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w:

  - instytucjach opieki i oświaty, np. w domach dziecka, szkołach i internatach;
  - systemach resocjalizacji zamkniętej, np. w zakładach wychowawczych, ośrodkach uzależnień, w policji, pogotowiu opiekuńczym itp.; 
  - systemach resocjalizacji otwartej (ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, instytucjach prewencji, instytucjach i organizacjach pozarządowych).

  Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna
  Przygotowuje do zadań opiekuńczych i resocjalizacyjnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także z osobami nieprzystosowanymi i aspołecznymi. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w:
  - instytucjach opieki i oświaty, np. w domach dziecka, szkołach i internatach;
  - systemach resocjalizacji zamkniętej, np. w zakładach wychowawczych, ośrodkach uzależnień, w policji, pogotowiu opiekuńczym itp.; 
  - systemach resocjalizacji otwartej (ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, instytucjach prewencji, instytucjach i organizacjach pozarządowych)
   

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |