Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o specjalności - pomoc psychologiczna i pedagogiczna. - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o specjalności - pomoc psychologiczna i pedagogiczna. - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Cele: Przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej w domach dziecka, internatach, poradniach opiekuńczych, świetlicach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchacze: Absolwenci studiów I i II stopnia. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
 • Szczegółowe informacje
  INFORMACJE O STUDIACH

  Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
  Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
  Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

  Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
  Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


  Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o specjalności: pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

  - Prawne podstawy opieki nad dzieckiem i rodziną
  - Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
  - Pedagogika opiekuńcza
  - Diagnoza i poradnictwo pedagogiczne
  - Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  - Terapia pedagogiczna
  - Metodyka pracy z rodziną
  - Badanie środowiska społecznego
  - Specyfika pracy pedagoga szkolnego
  - Terapia rodzinna
  - Komunikacja interpersonalna
  - Terapia uzależnień
  - Socjoterapia

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |