Studia I Stopnia - Pedagogika

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty:
  * Świadectwo dojrzałości (maturalne) w oryginale, duplikacie lub w odpisie wydanym przez szkołę średnią - nie może być kserokopia;
  * Wypełniony Kwestionariusz Osobowy
  * Poświadczone przez uczelnię ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  * Aktualne cztery fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  * Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach
  * Ankieta językowa
  * Poświadczone przez uczelnię ksero książeczki wojskowej (str. 1, 2, 3, 6, 7) - wyłącznie mężczyźni;
  * Dowód wpłaty wpisowego
  * Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  * Podpisana umowa o proces kształcenia (na miejscu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  PEDAGOGIKA

  Studia licencjackie na specjalnościach:

  Polityka europejska NOWOŚĆ

  Administracja publiczna

  Administracja wymiaru sprawiedliwości

  Polityka samorządowa

  Polityka bezpieczeństwa cywilnego

  Marketing polityczny i medialny NOWOŚĆ

  Stosunki międzynarodowe NOWOŚĆ

  Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową NOWOŚĆ

  Pedagogika sportu, rekreacji i turystyki NOWOŚĆ

  Diagnoza i terapia pedagogiczna

  Edukacja przedszkolna

  Edukacja wczesnoszkolna

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  Pedagogika szkolna z edukacją medialną

  Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

  Doradztwo zawodowe i personalne

  Pedagogika i promocja zdrowia

  Praca socjalna


  Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej - PEDAGOGIKA

  1. Blok przedmiotów kształcenia ogólnego
  * wybrane zagadnienia z filozofii
  * wprowadzenie do socjologii
  * metody badań pedagogicznych
  * etyka zawodowa
  * przedmiot do wyboru
  * język obcy
  * wychowanie fizyczne
  2. Blok przedmiotów podstawowych
  * historia wychowania
  * wprowadzenie do pedagogiki
  * teoretyczne podstawy wychowania
  * biomedyczne podstawy rozwoju
  * podstawy dydaktyki ogólnej
  * pedagogika pracy
  * wprowadzenie do psychologii
  * psychologia rozwojowa i osobowości
  * socjologia wychowania
  * pedagogika społeczna
  3. Blok Przedmiotów kierunkowych
  * edukacja zdrowotna
  * patologie społeczne
  * media w edukacji
  4. Blok przedmiotów specjalnościowych
  * zgodnie z wybraną specjalnością i specjalizacją

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |