Home > Podyplomowe > Rozwój Zasobów Ludzkich > Zaoczne > Szczecin > Studia Podyplomowe-Akademia Trenera - Szczecin - Zachodniopomorskie

Studia Podyplomowe-Akademia Trenera - Zaoczne

 • Centrum:
 • Typ:
 • Miejsce:
 • rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami MENiS ze wskazaniem kierunku studiów. Absolwenci otrzymują również Suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim), oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, UNESCO/CEPES oraz Radę Europy. Dzięki Suplementowi do dyplomu, wydawanemu w porozumieniu z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (pełniącym rolę The European National Information Centre on Academic Recognit
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Akademia Trenera - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Misją studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu jest rozwijanie potencjału ludzi i organizacji w warunkach nowej, zintegrowanej gospodarki unijnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podstawowym warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest posiadanie co najmniej tytułu licencjata, inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Osoby, które ukończyły szkołę średnią również mogą uczestniczyć w studiach podyplomowych, ale zamiast świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem nr 472 z dnia 12.10.93 r. MEN oraz MPiPS (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472).
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Akademia trenera


  RAMOWY PROGRAM AKADEMII TRENERA

  I. BLOK WPROWADZAJĄCY

  1. Trening podstawowych kompetencji trenerskich (zajęcia o charakterze interpersonalno-integracyjnym).
  2. Psychologia osobowości. Teoria i praktyka.
  3. Elementy psychologii klinicznej. Psychopatologia.
  4. Trener grupowy. Tożsamość zawodowa i etyka pracy
  .

  II. BLOK: PSYCHOLOGIA W PRACY TRENERA

  1. Psychologia procesu grupowego. Grupa i jej dynamika. Cz.1  
  2. Psychologia procesu grupowego. Grupa i jej dynamika. Cz.2  
  3. Diagnoza psychologiczna uczestników grupy. Struktury charakteru
  4. Praca z oporem i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą. Warsztat.
  5. Komunikacja interpersonalna w pracy trenera. Umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu.
  6. Umiejętności prezentacji i autoprezentacji w sytuacji szkoleniowej. Trening aktorski.
  7. Analiza Transakcyjna w pracy trenera - warsztat
  8. Neurolingwistyczne Programowanie-  NLP w pracy trenera
  - warsztat

  III. BLOK: METODOLOGIA PROWADZENIA SZKOLEŃ

  1. Zarządzanie projektem szkoleniowym. Od oferty szkoleniowej do badania efektywności szkoleń-cz.1
  2. Zarządzanie projektem szkoleniowym. Od oferty szkoleniowej do badania efektywności szkoleń-cz.2  
  3. Projektowanie sesji szkoleniowej. Opracowywanie projektu szkoleniowego. Analiza przypadku.
  4. Superwizja - sesja informacji zwrotnych.
  5. Zarządzanie kompetencjami jako element polityki personalnej w firmie
  .

  IV. BLOK PODSUMOWUJĄCY

  1. Konsultacje indywidualne i przygotowanie sesji szkoleniowej
  2. Egzamin dyplomowy - samodzielne przeprowadzenie modułu szkoleniowego

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |