Ekonomia Społeczna- studia podyplomowe (dwusemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia Społeczna- studia podyplomowe (dwusemestralne) - Online

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych Menedżer w ekonomii społecznej jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Słuchacze nabędą wiedzę m.in., w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich do pełnienia funkcji lidera, prowadzenia działalności gospodarczej przez PS (przedsiębiorstwa społeczne), pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych w ramach POKL – projekty standardowe, innowacyjne testujące, z komponentem ponadnarodowym, uzyskanie praktycznych wskazówek do sporządzania wniosku aplikacyjnego, wymiana doświadczeń z praktykami ekonomii społecznej (wykładowcy), oraz opracowanie innowacyjnego projektu.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są pracownicy:  1. Instytucji pomocy i integracji społecznej.  2. Instytucji rynku pracy: publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego oraz instytucji partnerstwa lokalnego  3. Administracji publicznej.  4. Organizacji pozarządowych.  5. Podmiotów Ekonomii Społecznej.  6. Osoby indywidualne, które zainteresowane są uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu Ekonomii Społecznej.
 • Szczegółowe informacje

  Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

  Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

  Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

  Więcej informacji na stronie internetowej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedziba w Lublinie: http://www.wsns.lublin.pl/podyplomowe_menedzer_w_ekonomii_spolecznej.php

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |