Home > Podyplomowe > Doradctwo Finansowe > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Firm - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Firm - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Firm - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami zarządzania procesami finansowymi w przedsiębiorstwie, ich kontrolą oraz procesami podejmowania decyzji w warunkach szybkiego postępu technicznego i organizacyjnego. Specjalna uwaga zostanie poświęcona światowym trendom w zakresie zarządzanie finansami w krótkim i długim okresie czasu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Firm

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w   Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 8 miesięcy w systemie 13 sesji zjazdowych
      * zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 200 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * ZARZĄDZANIE FINANSOWE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
      * ANALIZA FINANSOWA
      * ZASADY KREDYTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
      * OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
      * ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
      * ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
      * RYNEK KAPITAŁOWY I PAPIERY WARTOŚCIOWE
      * PRAWO GOSPODARCZE
      * OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
      * SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Korzyści dla absolwentów
  Nabycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania finansami, przewidywania skutków finansowych podejmowanych decyzji, stosowania efektywnych narzędzi w procesie rozwiązywania problemów finansowych firmy.

Inne informacje związane z Doradctwo Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |