Ocena Ekonomiczna Projektów Inwestycyjnych Według Metodyki Unido - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ORYLION Fundacja Promocji Edukacyjnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ocena Ekonomiczna Projektów Inwestycyjnych Według Metodyki Unido - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia
  1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie.
  2. Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu budowy i ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego.

  KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA:
  Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz  długoterminowych decyzji finansowych.  Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:
  - wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji,
  - ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,
  - wskazać zastosowanie narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych.

  Adresaci szkolenia
  - Kadra ekonomiczna i inżynierska każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
  - Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych.

  Program szkolenia

  - przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania pojęć z dziedziny finansów,
  - uczy sposobu oceny ekonomicznej efektywności projektu inwestycyjnego,
  - uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie.

  MODUł  1. Wartość pieniądza w czasie.
  1. Podstawowe zagadnienia z  zakresu  finansów firmy.
  2. Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji.
  3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmya) przyczyny zmienności wartości pieniądza w czasie.
  b) pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie.
  c) najważniejsze techniki obliczeniowe:
  -  wartość przyszła - Future Value ( FV )
  -  wartość obecna - Present Value ( PV )
  -  wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
  -  płatności okresowe i renta dożywotnia
  -  efektywna roczna stopa procentowa
  4. Ćwiczenia  z  zakresu  zmiany  wartości  pieniądza  w  czasie.

  MODUł 2.Analiza finansowa firmy w aspekcie zdolności do finansowania inwestycji.
  1.Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy-  dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków,
  -  analiza cash flow.
  2. Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa-  zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników.
  -  wskaźniki płynności: * statyczne metody pomiaru  płynności finansowej,* rynkowa korekta płynności finansowej, *wskaźniki oparte na cash flow (przepływach pieniężnych)
  -  wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta,
  -  wskaźniki sprawności (aktywności) działania,
  -  wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu,
  3. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.
  4. Inwestycyjne przepływy  pieniężne   ( NET CASH  FLOW  -  NCF ).
  5. Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  MODUł 3. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania.
  1. Badanie opłacalności  projektów  inwestycyjnych:
  a) Metody proste:-   kalkulacyjny okres zwrotu nakładów  inwestycyjnych
  -   kompensacyjny okres zwrotu
  -   stopa  zwrotu
  -   analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług,
  b) Metody dynamiczne:-   wartość  kapitałowa  netto  - NPV
  -   wewnętrzna  stopa  zwrotu - IRR
  -   zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR
  2. Ćwiczenia z badania opłacalności  projektów  inwestycyjnych.
  3. Koszt kapitału  przedsiębiorstwa:-   składniki  kapitału  przedsiębiorstwa,
  -   średnioważony (WACC)  i  krańcowy koszt kapitału (MCC),
  -   kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału,
  -   efektywność  finansowania  kapitałami obcymi - efekt dźwigni finansowej,
  4. Alternatywne źródła finansowania działalności firmy.
  5. Ćwiczenia  z  wyznaczania  kosztu  kapitału  i  źródeł  finansowania.

Inne informacje związane z Finanse Korporacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |