Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Edu-Skills Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych , głównych księgowych, specjalistów działów ekonomicznych, menedżerów   dla których analiza finansowa jest niezbędna do podejmowania decyzji gospodarczych oraz specjalistów zajmujących się oceną ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych.

  Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowych informacji o sposobach analizy firmy oraz interpretacji i wykorzystaniu uzyskanych wyników. W szczególności:
  – zaprezentowanie technik diagnostyki finansowej i oceny kondycji firmy oraz
  – doskonalenie umiejętności czytania i weryfikacji sprawozdań finansowych.

  Zajęcia prowadzone są metodą interaktywną, angażującą uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez ćwiczenia indywidualne i zespołowe, prezentacje przykładów oraz symulacje sytuacji.


  I. WSTĘP DO ANALIZY FINANSOWEJ

  * przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej

  * narzędzia i metody analizy sprawozdań finansowych

  II. ANALIZA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  * finansowe i pozafinansowe źródła informacji

  * analiza otoczenia przedsiębiorstwa

  * strategiczna pozycja przedsiębiorstwa

  III. ŹRÓDŁA DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH WSTĘPNA ANALIZA

  * bilans - analiza struktury i dynamiki

  * rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków

  * zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków

  * informacja dodatkowa

  * przekształcenie sprawozdań finansowych na potrzeby analizy

  IV. METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

  * ocena bieżącej płynności finansowej

  * analiza pokrycia finansowego

  * analiza przepływów pieniężnych

  * analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych

  V. METODY OCENY WYKORZYSTANIA POSIADANEGO MAJĄTKU

  * wskaźniki obrotowości i sprawności działania

  * wydajność, produktywność, wyposażenie techniczne

  VI. METODY ANALIZY ZYSKOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  * analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania

  * analiza dźwigni operacyjnej

  * analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa

  * model analizy Du Ponta

  VII. METODY ANALIZY ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

  * wskaźnikowa analiza stanu zadłużenia i zdolności jego spłaty

  * analiza struktury kapitału (dźwignia finansowa)

  * analiza kosztów kapitału

  VIII. CAŁOŚCIOWE SPOSOBY ANALIZY FIRMY

  *analiza symptomów zagrożenia bankructwem

  * szybkie sposoby analizy

  * elementy ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowe

  IX. OCENA POZYCJI Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICELA

  * EVA – ekonomiczna wartość dodana
  * MVA – rynkowa wartość dodana

Inne informacje związane z Analiza Firmy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |