Home > Podyplomowe > Doradctwo Finansowe > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Europejski Doradca Bankowy - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Europejski Doradca Bankowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Europejski Doradca Bankowy - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest dostarczenie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy w zakresie najważniejszych mechanizmów działalności banków, niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych dyplomowanego pracownika bankowego.Studia w szczególności przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników różnego rodzaju banków, pracowników instytucji finansowych oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia gospodarczego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Europejski Doradca Bankowy

  Organizatorzy studiów
    
    * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 180 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * System bankowy w systemie finansowym państwa
      * Polski system bankowy i prawo bankowe
      * Współczesne systemy pieniężne
      * Zadania i funkcje EBC
      * Cechy rozwiniętych systemów bankowych
      * Koniunktura gospodarcza i jej wpływ na system bankowy
      * Jakość usług bankowych
      * Procedury przyznawania kredytów i ich zagrożenia
      * Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy
      * Umowa kredytowa
      * Prawne aspekty zabezpieczeń kredytów
      * Postępowanie upadłościowe i naprawcze
      * Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
      * Negocjacje bankowe
      * Kapitałowe podstawy banków
      * Koniunktura bankowa i analiza pozycji rynkowej banku
      * Papiery wartościowe w działalności banku
      * Wybrane zagadnienia marketingu banku
      * Zarządzanie ryzykiem banku
      * Zakres audytu i nadzoru banku
      * Controlling bankowy - wybrane zagadnienia
      * Współpraca banku z towarzystwami ubezpieczeniowymi
      * Opodatkowanie banku
      * Seminarium dyplomowe

  Korzyści dla absolwentów
  Ukończenie Studiów Podyplomowych "Europejski doradca bankowowy" pozwala nabyć niezbędne kwalifikacje przy ubieganiu się o stopień zawodowy pracownika bankowego w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.


Inne informacje związane z Doradctwo Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |