Studia Podyplomowe - Trener Biznesu i Menedżer Szkoleń - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Trener Biznesu i Menedżer Szkoleń - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel edukacji:
  1. Poligon, czyli wzmacnianie efektu rozwojowego. Poza programem zajęć WSE zapewnia studentom tego kierunku okazję do samodzielnej aktywności szkoleniowej. Podczas weekendowych zjazdów studenci mogą przeprowadzać własne krótkie warsztaty na wybrany przez siebie temat i dzięki temu uzyskiwać rozwojową informację zwrotną.

  2. Warsztaty tematyczne. W programie zajęć przewidziane jest przeprowadzenie 3 warsztatów (w tym jeden w formie wyjazdowej) na temat: komunikacji, zarządzania i pracy zespołowej. Uczestnictwo w warsztacie umożliwia studentom zapoznanie się z klasyczną tematyką szkoleniową, oraz otrzymanie wzorcowego programu szkoleniowego wraz z wszelkimi materiałami i pomocami szkoleniowymi.

  3. Dyplom potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji w zakresie przygotowania, przeprowadzania, oceny i organizowania szkoleń, oraz doradztwa w sprawach indywidualnego i organizacyjnego rozwoju.

  Atuty kierunku:
  • Wykładowcy to wyłącznie praktykujący trenerzy.
  • Program składa się z 5 modułów tematycznych realizowanych w ciągu 200 godzin dydaktycznych.
  • Rozbudowany moduł metod szkoleniowych, zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich.
  • Trzy modelowe warsztaty z zakresu: komunikacji, przywództwa i pracy w grupie (blok wyjazdowy).
  • Egzamin dyplomowy w formie etiudy szkoleniowej, przygotowywanej i prowadzonej indywidualnie przez każdego słuchacza, pod superwizją.
  Słuchacze zdobędą, uporządkują, oraz rozszerzą wiedzę na temat:
  • wykorzystania szkoleń dla rozwoju organizacji,
  • zasad organizacji szkoleń, w tym tworzenia i realizacji strategii szkoleniowej,
  • identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych,
  • zasad projektowania szkolenia i przygotowania materiałów szkoleniowych,
  • ewaluacji szkoleń,
  • metod prowadzenia zajęć i zasad ich doboru,
  • teorii i praktyki uczenia się dorosłych,
  • rozwoju osobistego i zawodowego ludzi w organizacji,
  • komunikacji,
  • pracy zespołowej,
  • zarządzania.
  Nabędą lub udoskonalą umiejętności:
  • dokonywania identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych,
  • projektowania szkolenia dostosowanego do różnych stylów i cyklu uczenia się
   przygotowania materiałów szkoleniowych,
  • ewaluacji szkoleń na czterech poziomach,
  • prowadzenia zajęć szkoleniowych z zastosowaniem metody: prezentacji, gier i ćwiczeń grupowych, dyskusji grupowej, studium przypadku, coachingu, gier terenowych,  informacji zwrotnej, kwestionariuszy i gier menedżerskich,
  • korzystania z narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego trenera (takich jak Mentoring i Action Learning),
  • doradzania osobom i organizacjom w dziedzinie rozwoju,
  • prowadzenia zajęć warsztatowych na określony temat.
  Proste umiejętności to za mało, by osiągnąć sukces w skomplikowanych warunkach, dlatego celem zajęć będzie też refleksja nad mechanizmami, które kierują zachowaniem ludzi, prowadzących, organizujących i uczestniczących w szkoleniach, nad ich predyspozycjami, wartościami i przekonaniami.

  Profil słuchacza:
  Studia są kierowane do wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem, organizacją i prowadzeniem szkoleń:
  • kandydatów do zawodu trenerskiego,
  • trenerów - praktyków,
  • właścicieli firm szkoleniowych i doradczych,
  • przedstawicieli firm, które dążą do wyszkolenia trenerów wewnętrznych, menedżerów zajmujących się rozwojem podwładnych,
  • menedżerów zajmujących się rozwojem podwładnych,
  • osób odpowiedzialnych w organizacjach za uczenie się i rozwój innych ludzi (menedżerowie szkoleń, pracownicy działów personalnych),
  • oraz wszystkich osób, które pragną poznać metody prowadzenia szkoleń i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie.
  Program studiów:
  Uczenie się i nauczanie - 16 godzin 
  • Psychologia uczenia się (4)
  • Teoria i praktyka stałego rozwoju (8)
  • Sylwetka i etyka trenera biznesu (4)
  Metody pracy trenera - 80 godzin
  • Wykład i prezentacja (8)
  • Studium przypadku (4)
  • Dyskusja grupowa (4)
  • Ćwiczenia indywidualne i grupowe (8)
  • Gry terenowe (4)
  • Gry menedżerskie (4)
  • Informacja zwrotna (4)
  • Narzędzia multimedialne (4)
  • Instrumentarium trenera: skale, testy, kwestionariusze (4)
  • Techniki zapamiętywania (4)
  • Coaching, Mentoring, Action Learning (8)
  • Techniki twórczego myślenia (8)
  • E-learning i distance learning (4)
  • Materiały szkoleniowe (4)
  • Niekonwencjonalne techniki pracy trenera (8)
  Szkolenia w organizacjach - 16 godzin
  • Polityka i strategia szkoleń w organizacjach (8)
  • Rynek szkoleniowy –  historia, stan obecny i przyszłość (8) 
  Cykl szkoleniowy - 32 godziny
  • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (8)
  • Projektowanie szkolenia (16)
  • Ewaluacja szkoleń (8)
  Warsztaty szkoleniowe - 48 godzin
  • Komunikacja (16)
  • Przywództwo (16)
  • Grupa (dwudniowy warsztat wyjazdowy) (16)
  Zaliczenie
  Studia kończą się etiudą szkoleniową wykonywaną przez słuchaczy.

  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele. Jeden ze zjazdów odbywa się w formie wyjazdowej.

  Rozmowa kwalifikacyjna:
  W procesie rekrutacyjnym przewidziany jest udział studentów w rozmowie kwalifikacyjnej podczas której studenci dokonują autoprezentacji.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1.
  Aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych.
  2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów poprzez wykonywanie zadań domowych (prac zaliczeniowych) w uzgodnionych z prowadzącymi terminach.
  3.
  Wykonanie etiudy szkoleniowej wraz z przygotowaniem pełnego projektu szkolenia i stosownych materiałów szkoleniowych.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |