Studia Podyplomowe - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  * przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej idei CSR,
  * uświadomienie roli CSR w budowaniu pozycji firmy na rynku,
  * ukazanie różnorodności możliwości i narzędzi CSR, poprzez prezentacje dobrych praktyk
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia przeznaczone są dla menedżerów odpowiadających w firmie za realizację zagadnień związanych z tematyką CSR lub osób planujących pracę w tym obszarze, w tym dla:
  * członków zarządu firmy
  * osób odpowiedzialnych za komunikację
  * osób odpowiedzialnych za public affairs
  * osób odpowiedzialnych za PR
  * osób odpowiedzialnych bezpośrednio za działania CSR w firmie
  * Od kandydatow oczekuje sie komunikatywnej znajomości języka angielskiego!
 • Szczegółowe informacje
  Atuty kierunku:
  • Pierwsze studia podyplomowe w Polsce prezentujące w tak szeroki sposób zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
  • Obsada kadrowa – najlepsi specjaliści w dziedzinie CSR w Polsce.
  • Patronat merytoryczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pierwszej i jedynej organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności Biznesu w kompleksowy sposób.
  • Połączenie zajęć teoretycznych, z praktycznymi, przykłady działań i projektów CSR w konkretnych firmach.
  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:
  • włączania działań CSR w strategię działania organizacji,
  • budowania programów CSR,
  • tworzenia projektów CSR, w tym projektów z udziałem partnerów społecznych.
  Program studiów:
   
  Zarządzanie strategiczne (15 godz. )
  • planowanie strategiczne, misja, wizja firmy, wyznaczanie celów, CSR jako element zarządzania strategicznego firmy
  CSR – podstawy teoretyczne (5 godz.)
  • rozwój koncepcji CSR, zagadnienia tematyczne problematyki CSR
  Zarządzanie projektami społecznymi (10 godz.)
  • planowanie projektów, realizacja projektów, tworzenie zespołu projektowego, projekty społeczne w firmie
  Komunikacja z otoczeniem
  • komunikowanie publiczne, komunikowanie o działalności społecznej, (10 godz.)
  • kanały komunikacyjne, narzędzia komunikowania, relacje CSR-PR, konkursy, rankingi (4 godz.)
  • strategiczna komunikacja korporacyjna – czyli jak budować innowacje społeczne i wartość dla interesariuszy poprzez stosowanie CSR (4 godz.)
  Interesariusze firmy (12 godz.)
  • teoria interesariuszy, główne grupy interesariuszy firmy, oczekiwania interesariuszy wobec firmy)
  • łańcuch dostaw, konsumenci, interesariusze rządowi
  Pracownicy jako grupa interesariuszy firmy (10 godz.)
  • działania społeczne firmy względem pracowników, formy zaangażowania społecznego pracowników: wolontariat pracowniczy, pay roll, matching funds, inne.
  CCI ( Corporate Community Involvement/Investment ) (20 godz.)
  Planowanie współpracy z partnerem społecznym
  • społeczeństwo jako interesariusz firmy,
  • organizacje pozarządowe-partner realizacji projektów społecznych,
  • formy i narzędzia współpracy z trzecim sektorem,
  • marketing społeczny, CRM - cause related marketing,
  • inne formy zaangażowania społecznego firmy
  Zarządzanie środowiskiem
  • podstawowe problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska, sposoby i narzędzia ochrony środowiska, (10 godz.)
  • normy i standardy związane z ochroną środowiska: ISO 14001, EMAS (10 godz.)
  Corporate governance
  • narzędzia i mechanizmy corporate governance, zasady ładu korporacyjnego – OECD, GPW (5 godz.)
  • Filozofia ładu korporacyjnego, budowanie relacji wewnątrz-korporacyjnych (5 godz.)
  SRI ( Socially Responsible Investment ) (5 godz.)
  • inwestycje odpowiedzialne społecznie, rankingi, mikrofinanse
  Normy i standardy społeczne
  • specyfika standardów społecznych, normy społeczne: SA 8000, AA 1000, ISO 26000 (10 godz.)
  Raporty odpowiedzialności społecznej (10 godz.)
  • zasady opracowywania i pisania raportu, raport społeczny jako element rocznego raportu firmy, standardy raportowania – Global Reporting Initiative
  Etyka w biznesie
  • geneza i rozwój problematyki (6 godz.)
  • główne problemy polskich przedsiębiorstw (8 godz.)
  • narzędzia wykorzystywane w biznesie np. kodeksy etyczne (8 godz.)
  CSR w aspekcie międzynarodowym (24 godz.)
  • międzynarodowe inicjatywy m.in. Global Compact,
  • działania Unii Europejskiej w zakresie CSR,
  • globalne trendy w CSR
  Raporty społeczne (2 godz.)

  Kodeks etyczny (2 godz.)

  Zarządzanie środowiskiem (4 godz.)

  CCI (4 godz.)

  Pracownicy (4 godz.)

  Badania w ramach projektów społecznych (2 godz.)

  Seminarium dyplomowe

  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty, niedziele).
  Prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych (założeniem jest, iż w ramach każdego modułu tematycznego, uczestnicy mają do wykonania przynajmniej jeden case study).n Podstawowym językiem wykładowym jest język polski. Część jednego modułu odbywać się będzie w języku angielskim. 
  Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry). Łącznie 215 godzin.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
  • zaliczenie wszystkich modułów tematycznych (według zasad ustalonych przez prowadzącego),
  • obecność minimum na 80% zajęć,
  • napisanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Inne informacje związane z odpowiedzialność biznesu

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |