Home > Podyplomowe > Public Relations > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Public Relations - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Public Relations - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Public Relations - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom użytecznej wiedzy i praktycznych umiejętności do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm w otwartym społeczeństwie i globalnej gospodarce. Wśród umiejętności doskonalonych podczas studiów szczególny nacisk położono na zarządzanie projektami PR w sferze biznesu, polityki i działalności społecznej. Spotkania z praktykami i zajęcia warsztatowe pozwolą słuchaczom zapoznać się z wykorzystaniem w działalności PR współczesnych narzędzi medialnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Studia przeznaczone są dla szerokiego kręgu słuchaczy planujących rozwój swojej kariery zawodowej w dziedzinie Public Relations, jak i osób pracujących już w tym zawodzie a pragnących pogłębić teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji społecznej. Kompetencje zdobyte podczas Studium pozwolą jego absolwentom na profesjonalną działalność PR dla biznesu, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji finansowych, jak również w administracji samorządowej i państwowej, organizacjach pozarządowych czy partiach politycznych. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Public Relations


  MODUŁ I
  Wprowadzenie do PR - wykład    12
  Historyczne korzenie i ewolucja koncepcji PR    2
  Istota i funkcje PR we współczesnym społeczeństwie    8
  Stan aktualny i perspektywy rozwoju PR w Polsce i na świecie    2
      
  MODUŁ II
  Elementy wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład    12
  Organizacja i jej otoczenie    4
  Podstawy zarządzania    4
  Zarządzanie projektem    4
  Psychologiczne uwarunkowania działań PR - konwersatorium z elementami warsztatu    8
  Społeczny i kulturowy kontekst PR - wykład    4
  Prawo prasowe. Prawo autorskie - wykład    8
  Etyka i profesjonalizm w działaniach PR - konwersatorium    4
  Sterowanie procesami komunikacji w PR - wykład    20
  Komunikacja interpersonalna    4
  Komunikacja społeczna    4
  Komunikacja korporacyjna    8
  Komunikacja w sytuacjach kryzysowych    4
      
  MODUŁ III
  Zarządzanie procesem PR - wykład + case study    16
  Strategia i planowanie w PR    4
  Organizowanie i realizacja kampanii i działań PR    8
  Ocena efektywności działań PR    4
  Rodzaje i specyfika PR - wykład + case study    20
  PR w biznesie    8
  PR w polityce (administracja, samorządy, partie polityczne)    8
  PR w działalności organizacji non-profit    4
      
  MODUŁ IV
  Zajęcia warsztatowe - warsztaty    58
  Retoryka wypowiedzi publicznych    8
  Pisanie tekstów PR    8
  Organizacja konferencji prasowych    4
  Monitoring mediów    4
  Internet w PR (witryny internetowe, fora dyskusyjne, blogi itp.)    8
  Specyfika działalności agencji PR, konsultanta PR i działu PR    4
  Metody i techniki badania opinii społecznej    4
  Kreowanie wizerunku    4
  PR globalny    4
  Spotkania z wybitnymi praktykami    10
      
  MODUŁ V
  Seminarium dyplomowe    20  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studium jest dwusemestralne – 182 godziny.
  Zajęcia trwają od października do czerwca i odbywają się w systemie sesji sobotnio-niedzielnych.
  Forma: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe, case study.  
            
  WARUNKI UKOŃCZENIA
  Warunkiem pozytywnego ukończenia Studium jest obrona pracy dyplomowej – projektu kampanii PR.
  Prace przygotowywane są w małych, maksimum czteroosobowych grupach.


   


Inne informacje związane z Public Relations

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |