Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Społecznej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Społecznej - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu polityki społecznej, jej koncepcjami zmian w warunkach gospodarki rynkowej, ugruntowanie wiedzy o instrumentach działania polityki społecznej, kształcenie umiejętności i określenie potrzeb społecznych w środowisku lokalnym. Studia przeznaczone są dla pracowników socjalnych, kierowników oraz osób zajmujących się opieką społeczną w Domach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych. Uwaga: W planach uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończenie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji (Dz. U. Nr 64 z dnia 15.04.2004 art. 122 pkt. 4).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz zgłoszeniowy na studia podyplomowe, który znajduje się w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej uczelni. * dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) * 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem * ksero dowodu osobistego
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja Pomocy Społecznej

  Program studiów


     1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej.

     2. Kategorie podopiecznych objętych pomocą społeczną.

     3. Wprowadzenie do systemu praw ochrony człowieka.

     4. Wybrane zagadnienia prawne.

     5. Wybrane elementy socjologii.

     6. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej.

     7. Pomoc społeczna jako instytucja.

     8. Zasady finansowania pomocy społecznej.

     9. Metody statystyczne w pomocy społecznej.

    10. Etyka pracy socjalnej.

    11. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu, samorządu i                     województwa.

    12. Organizacje pozarządowe realizujące cele pomocy społecznej.

    13. Elementy teorii organizacji i zarządzania . komunikacje interpersonalne.

    14. Wybrane elementy diagnozy środowiska społecznego.

    15. Strategie pomocy społecznej.

    16. Zarządzanie projektami.

    17. Praktyczna realizacja założeń pomocy społecznej

    18. Seminarium dyplomowe.


  Warunki ukończenia studiów:

      * zaliczenie testu;

      * napisanie i obrona pracy dyplomowej

  Czas trwania studiów:

       * dwa semestry

      * łączna liczba godzin - 280Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |