Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Praca Socjalna - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Praca socjalna” będą przygotowani do objęcia wielu różnorodnych stanowisk związanych z organizowaniem pomocy i opieki społecznej, oraz wymagających bezpośrednich kontaktów z osobami, w stosunku do których niezbędne jest podjęcie działań resocjalizacyjnych, takich jak : * organizacja działań naprawczych i profilaktycznych w stosunku do grup zagrożonych wykluczeniem, * kształcenie ustawiczne, rozwój zawodowy i społeczny kadr gospodarczych, * przygotowywanie programów z zakresu pomocy społecznej i humanizacji życia, * mobilizacja i organizacja społeczności lokalnych, samorządowych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i patologiom społecznym, * animacja działań socjalnych, edukacyjnych i samopomocowych na rzecz realizacji polityki społecznej instytucji państwowych, fundacji i stowarzyszeń, * organizacja pracy w instytucjach charytatywnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Praca Socjalna

   Przedmioty       


  Podstawy ekonomii   
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Dzieje pomocy społecznej   
  Gerontologia społeczna    
  Prawo administracyjne    
  Zarządzanie działalnością socjalną   
  Finanse publiczne    
  Organizacja pomocy i samopomocy 
  Metodyka pracy socjalnej   
  Zarządzanie projektami   
  Pracownik socjalny jako osobowość społeczna   
  Europejskie prawo socjalne    
  Poradnictwo zawodowe

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |