Praca Socialna - Studia I Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praca Socialna - Studia I Stopnia - Zaoczne - Biłgoraj - Lubelskie

 • Praktyki
  Zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju prowadzone są w systemie stacjonarnym - dziennym (liczba miejsc: 20) oraz niestacjonarnym - zaocznym (liczba miejsc: 60).
 • Szczegółowe informacje
  3-letnie studia na kierunku PRACA SOCJALNA przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem pomocy i opieki społecznej. Pod tym kątem dobrane są zarówno przedmioty jak i treści w programie nauczania, które zostały uzupełnione o przedmioty i treści występujące na kierunku Pedagogika w UMCS w Lublinie.

  Tytuł zawodowy licencjata, wydany na dyplomie UMCS, umożliwia absolwentom KPSS dalsze kształcenie na studiach magisterskich II stopnia na dowolnej uczelni w kraju.
  UMCS umożliwia kontynuację kształcenia (bez egzaminów wstępnych) na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika.
  W trakcie studiów wymagane jest odbycie praktyk, w trakcie których studenci zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.

  Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym. Znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z pomocą społeczną i pracą socjalną, takich jak:
  - instytucje państwowe i samorządowe (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, domy kombatantów, wioski dziecięce, domy dziecka, świetlice środowiskowe, szpitale, ośrodki penitencjarne),
  - fundacje i stowarzyszenia,
  - instytucje charytatywne,
  - zakłady pracy.

  Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.:
  - ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
  - prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych (w czasie pełnienia obowiązków służbowych),
  - raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy)

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |