STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU - Kraków - Małopolskie - Gospodarka finansowa - Gospodarka finansowa banku - I103

Home>Podyplomowe>Praca Socjalna>Zaoczne>Kraków>STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU - Kraków - Małopolskie
 
STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU - Kraków - Małopolskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Gospodarka finansowa
  • Gospodarka finansowa banku
STUDIA PODYPLOMOWE - GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU - Kraków - Małopolskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego (decentralizacja sektora publicznego, utworzenie kolejnych szczebli samorządu terytorialnego, zmiany przepisów prawnych regulujących zadania gmin, powiatów i województw oraz źródeł ich zasilania finansowego wymagają permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami publicznymi).
Profil słuchacza / Wymogi:
- osoby zajmujące się zarządzaniem finansami w jednostkach samorządu terytorialnego - osoby uczestniczące lub zamierzające brać czynny udział w pracach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
Szczegółowe informacje:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego


PROGRAM STUDIÓW

1.    Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
2.    Finanse samorządu terytorialnego
3.    Rachunkowość i klasyfikacja budżetowa
4.    Podstawy planowania budżetowego
5.    Gospodarka mieniem komunalnym
6.    Ocena projektów inwestycyjnych
7.    Zamówienia publiczne
8.    Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego
9.    Jednostka samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym
10.    Bank a jednostki samorządu terytorialnego
11.    Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
12.    Negocjacje
13.    Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
14.    Elementy matematyki finansowej
15.    Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
16.    Seminarium dyplomowe

studia dwusemestralne 200 godzin zajęć
Inne informacje związane z Podyplomowe i Praca Socjalna: