Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej - Koszalin - Zachodniopomorskie - Bwsh podyplomowe praca socjalna - I941

Home>Podyplomowe>Praca Socjalna>Zaoczne>Koszalin>Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej - Koszalin - Zachodniopomorskie
 
Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej - Koszalin - Zachodniopomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Bwsh podyplomowe praca socjalna
  • Organizacja i zarzadzanie w pomocy społecznej
  • Organizacja pomocy społecznej studia podyplomowe koszalin
  • Organizacja pomocy społecznej studia podyplomowe kraków
  • Studia podyplomowe zarządzanie instytucjami pomocy społęcznej
  • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
  • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej kraków
  • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej studia podyplomowe
  • Zarządzanie oświatą koszalin
Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej - Koszalin - Zachodniopomorskie Szczegóły
Cel:
Cele : Celem studiów jest przygotowanie menedżerów instytucji pomocy społecznej (PCPR, MOPS, GOPS, DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze i in.).
Profil słuchacza / Wymogi:
Słuchacze : Absolwenci studiów I i II stopnia, szczególnie po ukończonej specjalności praca socjalna lub kierunkach: psychologia, socjologia, pedagogika. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
Szczegółowe informacje:
INFORMACJE O STUDIACH

Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


Wybrane zagadnienia objęte programem studiów : Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Spełecznej

- Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
- Instytucje pomocy społecznej i ich finansowanie
- Podstawy prawne pracy socjalnej
- Teoria i organizacja zarządzania
- Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
- Etyka w pracy społecznej
- Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gmin i powiatu
- Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa

Program studiów powstał w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U.Nr 219 poz. 2224)
Inne informacje związane z Podyplomowe i Praca Socjalna: