Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Zaoczne > Ostrołęka > Studia I Stopnia - Słuzby Socjalne - Ostrołęka - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Słuzby Socjalne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Słuzby Socjalne - Zaoczne - Ostrołęka - Mazowieckie

 • Cele
  Specjalność służby socjalne przeznaczona jest dla słuchaczy, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej polityki społecznej państwa, samorządu oraz organizacji rządowych i pozarządowych, w tym związków zawodowych, nastawionych na świadczenie pomocy społecznej i pomocy rodzinie.Jej zakres tematyczny obejmuje w szczególności problematykę zatrudnienia i jego organizacji, dokształcania pracowników, pomoc dla młodzieży, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, ochronę zdrowia i adaptację niepełnosprawności.Absolwenci tej specjalności mogą potencjalnie pracować jako: pracownik socjalny gminy, pracownik socjalny placówek opiekuńczych, pracownik socjalny pracodawcy, pracownik urzędu pracy, pracownik ośrodka pomocy społecznej, menadżer służby zdrowia, pracownik personalny pracodawcy i ich organizacji, profesjonalny doradca związków zawodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Dziekanacie Uczelni) * świadectwo maturalne (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat) * xero świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku osób, które zdawały nową maturę * zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań (do podjęcia studiów (np. od lekarza rodzinnego) * zdjęcia - 4 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn) do wglądu w celu potwierdzenia danych * xero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Służby Socjalne

  Przykładowe przedmioty na specjalności: służby socjalne
  • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej oraz podstawowe
  • standardy praw i wolności obywatelskich
  • Podstawy prwoznawstwa
  • Socjologia i etyka administracyjna
  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  • Pracownia komputerowa
  • Prawne aspekty integracji europejskiej
  • Podstawy logiki
  • Elementy prawa cywilnego
  • Podstawy ekonomii
  • Nauka administracji
  • Przestępstwa urzędnicze (prawno-karne aspekty działania administracji)
  • Organizacja i technika pracy biurowej
  • Psychologia społeczna
  • Postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracji
  • Elementy prawa handlowego
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
  • Elementy prawa finansowego
  • Rachunkowość jako system informacji finansowej
  • Wstęp do polityki społecznej
  • Organy administracji rządowej, samorządowej i pozarządowej niosące pomoc społeczną
  • Związki zawodowe i organizacje pracodawców w procesie dialogu społecznego
  • Pomoc i zaopatrzenie społeczne
  • Prawo socjalne w Unii Europejskiej
  • Zakładowy fundusz socjalny
  • Ochrona prawa do mieszkania
  • Prawo rodzinne
  • Przestępczość nieletnich
  • Zagadnienia prawne przeciwdziałania patologiom rodziny
  • Socjologia i etyka w działalności pracownika socjalnego
  • Finansowanie działalności socjalnej
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Zarządzanie personelem i sztuka negocjacji
  • Seminaria
  • Prawo zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
  • Zatrudnianie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • Ochrona zdrowia
  • Zarządzanie służbą zdrowie
  • Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy
  • Ekonomika konsumpcji

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |