Studia Podyplomowe - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Koszalin - Zachodniopomorskie - Administracja koszalin kurs - Bytom resocjalizacja - I945

Home>Podyplomowe>Praca Socjalna>Zaoczne>Koszalin>Studia Podyplomowe - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Koszalin - Zachodniopomorskie
 
Studia Podyplomowe - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Studia Podyplomowe - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Koszalin - Zachodniopomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Administracja koszalin kurs
  • Administracja podyplomowe koszalin
  • Bytom resocjalizacja
  • Podyplomowe resocjalizacja
  • Resocjalizacja koszalin
  • Resocjalizacja studia kraków
  • Studia podyplomowe resocjalizacja
  • Studia podyplomowe resocjalizacja katowice
  • Studia podyplomowe resocjalizacja warszawa
Studia Podyplomowe - Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Koszalin - Zachodniopomorskie Szczegóły
Cel:
Cele: Przygotowanie do pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej z osobami społecznie niedostosowanymi i uzależnionymi.
Profil słuchacza / Wymogi:
Słuchacze: Absolwenci studiów I i II stopnia (przede wszystkim pedagogiki, psychologii, socjologii, kierunków medycznych), których praca wymaga wiedzy i kompetencji resocjalizacyjnych. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
Szczegółowe informacje:
INFORMACJE O STUDIACH

Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Resocjalizacja i Profilaktyka Spoełeczna

- Współczesne systemy resocjalizacji
- Podstawy pedagogiki i psychologi resocjalizacyjnej
- Diagnostyka resocjalizacyjna
- Diagnoza osób uzależnionych i pomoc psychologiczna
- Patologie społeczne
- Podstawy prawne oddziaływań resocjalizacyjnych (w tym: prawne podstawy postępowania w sprawach nieletnich)
- Metodyka pracy resocjalizacyjnej
- Psychospołeczne podstawy oddziaływania profilaktycznego i resocjalizacyjnego
- Praca kuratora sądowego i penitencjarnego
- Neutralizacja agresji i negatywnych emocji
- Praca z rodziną dysfunkcyjną
Inne informacje związane z Podyplomowe i Praca Socjalna: