Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Koszalin > Studia I Stopnia - Administracja - Koszalin - Zachodniopomorskie

Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja

  Specjalność:

    Administracja europejska

          Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – rządowej i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

    Administracja publiczna

          Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawdzonego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

  Plan Zajęć
  Zjazd I
  Administracja I rok 1 semestr

  Podstawy Prawoznawstwa
  Nauka o Administracji

  Zajzd 2
  Administracja I rok 1 semestr


  Nauka o Administracji
  Podstawy prawoznawstwa
  Podstawy Prawoznawsta2

  Zjazd 3
  Administracja I rok 1 semestr

  Język obcy
  Makroekonomia
  Mikroekonomia
  Nauka o Administracji
  Nauka o Administracji2

  Zjazd 4
  Administracja I rok 1 semestr

  Język obcy
  Makroekonomia
  Mikroekonomia
  Technologia informacyjna
  Historia Administracji

  Zjazd 5
  Administracja I rok 1 semestr

  Język obcy
  Podstawy Prawoznawstwa
  Podstawy Prawoznawstwa2
  Język obcy2
  Nauka o Administracji
  Historia Administracji

  Zjazd 6
  Administacja
  I rok 1 semestr

  Język obcy
  Technologia Informacyjna
  Mikroekonomia
  Elementy filozofii
  Makroekonomia
  Nauka o Administracji

  Zjazd 7
  Administracja I rok 1 semestr

  Język obcy
  Nauka o Administracja
  Podstawy psychologii
  Historia Administracji

  Zjazd 8
  Administracja I rok 1 semestr

  Techonologia Informacyjna
  Podstawy Prawoznawstwa
  Język obcy
  Wykład monograficzny: Zarządzanie strategiczne w gminie
  Histroia Administracji

  Zjazd 9
  Administracja I rok 1 semestr

  Technologia Informacyjna
  Język obcy

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |