Studia Podyplomowe - Integracja Europejska, Projekty Unii Europejskiej-przygotowanie i zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Integracja Europejska, Projekty Unii Europejskiej-przygotowanie i zarządzanie - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Cele: Zapoznanie słuchaczy, krok po kroku, z kolejnymi etapami przygotowania oraz zarządzania projektami UE. Zajęcia skierowane są do wszystkich podmiotów pragnących skorzystać z funduszy oferowanych w ramach programów Uni Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchacze: Absolwenci studiów I i II stopnia. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
 • Szczegółowe informacje
  INFORMACJE O STUDIACH

  Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
  Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
  Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

  Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
  Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).

  Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Integracja Europejska, Projekty Unii Europejskiej-przygotowanie i zarządzanie

  - Podstawy wiedzy o UE
  - Fundusze i projekty UE
  - Zasady finansowania projektów i programów
  - Fundusze UE dla małych i średnich przedsiębiorstw
  - Finansowanie projektów w dziedzinie przedsiębiorczości na szczeblu krajowym i regionalnym
  - Zewnętrzne konteksty projektu
  - Kryteria oceny projektu
  - Budowa konsorcjum
  - Planowanie projektu
  - Procedury przedkładania i zatwierdzania wniosku
  - Procedury przetargowe UE
  - Przygotowywanie wniosku - zajęcia warsztatowe - 54 godz.
  - Studium wykonalności - zajęcia warsztatowe - 20 godz.
  - Rozliczenie projektu - zajęcia warsztatowe - 3 godz.

Inne informacje związane z Rozwój Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |