Home > Podyplomowe > Bibliotekoznawstwo > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego rodzaju bibliotekach, dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, efektywnych technik uczenia się. Słuchacze doskonalą umiejętności pracy w nowoczesnej bibliotece - centrum -dydaktyczno - informacyjnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Bibliokoznawstwo i Informacja Naukowa

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * napisanie i obrona pracy dyplomowej w jednej z pięciu specjalności (odpowiadającym modułom)
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 350 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów
      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów
      * Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo.
      * Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy:
        Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
        Wybrane problemy czytelnictwa
      * Literatura dla dzieci i młodzieży.
      * Informacja naukowa.
      * Technika pracy umysłowej.

  Korzyści dla absolwentów
  Absolwenci Studiów Podyplomowych "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa" uzyskują kwalifikacje bibliotekarskie uprawniające do pracy w różnego rodzaju bibliotekach.

Inne informacje związane z Bibliotekoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |