Home > Studia I Stopnia > Filologia Angielska > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Angielska - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci filologii angielskiej naszej uczelni otrzymują wykształcenie humanistyczne, poznają strukturę i historię języka angielskiego oraz doskonalą jego znajomość. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz wiedzę teoretycznoliteracką i językoznawczą. Dzięki rozbudowanemu blokowi zajęć pedagogiczno-metodycznych oraz praktykom dydaktycznym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostaną przygotowani do podjęcia pracy nauczyciela lub lektora języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Na trzecim roku studiów przewidywane jest wprowadzenie specjalizacji przygotowujących do pracy również poza szkolnictwem. Plan studiów dziennych przewiduje ok. 2200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - ok. 1700 godzin).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  kierunek : Filologia  

  specjalność: Filologia angielska     

  1     Język obcy
          
  2     Historia filozofii                      
      
  3     Przedmiot do wyboru – informatyka / łacina                     
               
  4     Wychowanie fizyczne         
                          
  5     Historia literatury angielskiej         

  6     Historia literatury amerykańskiej  

  7     Gramatyka opisowa            

  8     Kultura obszaru językowego- W. Brytania                 
                   
  9     Kultura obszaru językowego- St. Zjednoczone                 
                   
  10     Historia obszaru językowego- W. Brytania         
                           
  11     Historia obszaru językowego- St. Zjednoczone         
              
  12     Wstęp do językoznawstwa         
                          
  13     Wstęp do literaturoznawstwa     
                               
  14     Historia języka angielskiego             
                      
  15     Gramatyka kontrastywna                     
               
  16     Praktyczna nauka języka angielskiego                         
           
  17     Język angielski w mediach                             
       
  18     Wykład monograficzny                        
     
  19     Seminarium licencjackie                             
      
  20     Praktyczna nauka języka hiszpańskiego                             
       
  21     Podstawy pedagogiki                 
                  
  22     Podstawy psychologii         
                          
  23     Teorie uczenia się i nauczania         
                          
  24     Metodyka nauczania języka obcego – j. ang.                 
                   
  25     Metodyka nauczania języka obcego – j. hiszp.                             
       
  26     Metodyka nauczania małych dzieci                     
              
  27     Techniki mówienia                     
               
  28     Techniki informatyczne w nauczaniu języków obcych                         
           
  29     Szkolenie biblioteczne
                               
  30     Wykład ogólnoakademicki                                 


   
   
   

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |