Home > Studia I Stopnia > Kulturoznawstwo > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Wschodnioznawstwo - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Wschodnioznawstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wschodnioznawstwo - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Wschodnioznawstwo” uzyskują kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze konsultantów w instytucjach publicznych i prywatnych organizujących współpracę między Polską a krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji (fundacje, stowarzyszenia, ośrodki informacyjne, ośrodki doradztwa, instytucje kulturalne i naukowe). Są także przygotowani do pracy w polskich firmach działających na rynkach rosyjskim, chińskim i indyjskim oraz w spółkach z kapitałem japońskim i koreańskim inwestujących w Polsce. W toku kształcenia absolwentów tej specjalności jest położony na rolę, jaka przypada Polsce w związku z rozszerzaniem Unii Europejskiej i NATO na Wschód, oraz z rosnącym znaczeniem Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw Azji w polityce i gospodarce światowej. Program specjalności, poza blokiem ogólnym, obejmuje pięć bloków szczegółowych: Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja i państwa byłego ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia oraz Daleki Wschód. Osobny przedmiot został poświęcony polityce wschodniej RP.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wschodnioznawstwo

  Przedmioty  

  Socjologia stosunków międzynarodowych  
  Komunikacja i negocjacje   
  Geopolityka Euroazji    
  Problemy narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej    
  Systemy religijne współczesnego świata
  Współczesna myśl polityczna  
  Myśl polityczna Wschodu  
  Przemiany polityczne i gospodarcze w Rosji i państwach poradzieckich   
  Systemy polityczne Chin, Indii i Japonii    
  Polityka zagraniczna Rosji, Ukrainy i Białorusi  
  Państwa Bliskiego i Środkowego Wschodu w stosunkach międzynarodowych 
  Międzynarodowa ochrona praw człowieka 
  Polityka wschodnia RP    
  Problemy współczesnego świata    
  Marketing międzynarodowy    
  Dyplomacja polska    

   

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |