Home > Studia II Stopnia > Rachunkowość w Firmie > Toruń > Studia II Stopnia-Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Studia II Stopnia-Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa - W ciągu tygodnia - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Rachunkowość dostarcza informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Podobne zadanie spełnia audyt wewnętrzny, a połączenie tych dwóch dziedzin w jednej specjalności zapewni kształcenie profesjonalistów posiadających specjalistyczną wiedzę z obydwu zakresów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jest: * złożenie kompletu dokumentów * uiszczenie opłaty wpisowej (zwracanej w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc) * podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa

  Student specjalności Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa nabędzie wiedzę z zakresu m.in.:

  * metod identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstw – systemów wczesnego ostrzegania
  * rachunkowości funduszy europejskich
  * standardów sprawozdawczości finansowej
  * finansowo-księgowych obszarów ryzyka w dużym przedsiębiorstwie
  * audytu wewnętrznego


  Twoje umiejętności
  Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie potrafił m.in.:

  * sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z wymogami krajowymi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  * porównywać sprawozdania finansowe pochodzące z krajów o różnych systemach rachunkowości
  * identyfikować obszary ryzyka finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki dużego przedsiębiorstwa
  * analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka utraty płynności oraz upadłości

  Twój zawód
  Absolwent specjalności Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa będzie przygotowany do pracy jako:

  * analityk finansowy badający na podstawie dokumentacji księgowej bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową firmy
  * samodzielny księgowy w biurze rachunkowym
  * pracownik działów finansowych firm biorący udział w kształtowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa
  * pracownik działu księgowości firm krajowych i międzynarodowych, który będzie uczestniczyć w sporządzaniu sprawozdania finansowego, a w szczególności czuwać nad jego zgodnością z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  * po złożeniu odpowiedniego egzaminu i odbyciu dodatkowej praktyki – biegły rewident

Inne informacje związane z Rachunkowość w Firmie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |