Home > Podyplomowe > Controlling Finansowy > Zaoczne > Bydgoszcz > Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Praktyce - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Praktyce - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Praktyce - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel studiów
  • uzyskanie przez absolwentów niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania systemów controllingu, budżetowania operacyjnego i rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów działań) oraz umiejętności stosowania ich w praktyce;
  • nabycie praktycznych umiejętności tworzenia systemów budżetowania operacyjnego i systemów rachunku kosztów działań (dzięki zajęciom prowadzonym w formie warsztatów komputerowych);
  • przygotowanie absolwentów do twórczego uczestnictwa w zespołach realizujących przedsięwzięcia wdrożeniowe z zakresu tworzenia i wdrażania systemów controllingowych.
  Adresaci
  Osoby, które ukończyły studia wyższe (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) dowolnego kierunku studiów i są zainteresowane pozyskaniem wiedzy i nabyciem umiejętności z zakresu tworzenia i stosowania w praktyce systemów controllingu operacyjnego i systemów rachunku kosztów działań.

  Program studiów:
  Zasady rachunkowości finansowej; Podstawy rachunkowości zarządczej; Rachunkowość komputerowa; Kontrola i sprawozdawczość finansowa; Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego; Systemy informatyczne zarządzania; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Rachunek kosztów postulowanych; Budżetowanie operacyjne; Metody i techniki budżetowania operacyjnego; Wdrażanie systemów budżetowania operacyjnego; Systemy informatyczne controllingu; Rachunek kosztów działań; Projektowanie systemu rachunku kosztów działań.

  Forma prowadzenia zajęć:
  • wykłady (50%),
  • ćwiczenia (20%),
  • warsztaty komputerowe (30%).
  Obsada kadrowa
  • pracownicy Wydziału Zarządzania UTP.
  • praktycy posiadające wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów controllingu, m.in. z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
  Forma i czas trwania
  • studia niestacjonarne, płatne,
  • dwa semestry (5 zjazdów w semestrze, zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele),
  • 170 godzin zajęć dydaktycznych.
  Zasady naboru
  Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia w wymaganym terminie kompletu dokumentów przy zachowaniu kolejności zgłoszeń oraz wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za I semestr.

  Wymagane dokumenty
  • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe ( druk do pobrania ),
  • kwestionariusz osobowy ( druk do pobrania ),
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wniesienia opłaty za I semestr.

Inne informacje związane z Controlling Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |