Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Lasów i Gospodarka Leśna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Lasów i Gospodarka Leśna - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Ochrona lasów i gospodarka leśna
  Specjalność jest pomyślana jako kontynuacja specjalności gospodarka leśna oraz specjalności ochrony przyrody i zasobów leśnych realizowanych na studiach inżynierskich w PWSOŚ. Na studia magisterskie w tej specjalności mogą być także przyjmowani absolwenci innych uczelni, którzy ukończyli studia inżynierskie o specjalnościach pokrewnych z gospodarką leśną.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności ochrona lasów i gospodarka leśna wzbogacona o wiedzę przyrodniczą w zakresie ochrony środowiska leśnego i ekologicznych podstaw gospodarki leśnej. Wiedza ta pozwala na użyteczną działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego, także na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony lasów i gospodarki leśnej. W czasie studiów wykształcane są u studentów postawy proekologiczne i wrażliwość przyrodnicza.

  Absolwent tej specjalności posiada umiejętność analizy trendów przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i diagnozowania procesów środowiskowych z uwzględnieniem przeciwdziałania zagrożeniom środowiska leśnego. Absolwent posiada kompetencje w zakresie projektowania i tworzenia infrastruktury leśnej, organizowania produkcji leśnej zgodnie z ekologicznymi zasadami oraz rozpoznawania siedlisk leśnych. Potrafi prowadzić użytkowanie lasu z uwzględnieniem zasad ochrony, organizować i prowadzić przebudowę drzewostanów, a także zastosować zasady polityki leśnej państwa. Wiedza o tendencjach rozwoju leśnictwa w Unii Europejskiej pozwala na zdobycie umiejętności aplikacji rozwiązań europejskich w Polsce.

  Absolwent specjalności ochrona lasów i gospodarka leśna jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Może również pracować w administracji leśnej, jednostkach badawczych lasów, przyrodniczych organizacjach pozarządowych oraz szkolnictwie zawodowym, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |