Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Specjalność Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Specjalność Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska Pracy - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy wzbogacona o wiedzę z zakresu:
  • przeprowadzania kontroli warunków pracy, a także kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
  • sporządzania analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładów pracy oraz przedstawianiu propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków a także zachorowań na choroby zawodowe,
  • doradztwa w zakresie przepisów związanych z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • popularyzowania problematyki BHP oraz ergonomii z wykorzystaniem technologii informacyjnej, w tym przeprowadzania szkoleń zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zmianami),
  • wykonywania innych działań zgodnych z rozporządzeniem RM w sprawie służb BHP.
  Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i ochrona środowiska pracy są przygotowani do pracy w służbach BHP, kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno- zdrowotne w środowisku pracy w organach nadzoru nad warunkami pracy, a także do wypełniania obowiązków związanych z problematyką ochrony środowiska.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |