Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Ochrona Środowiska w Turystyce - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Ochrona Środowiska - Ochrona Środowiska w Turystyce - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Ochrona środowiska w turystyce
  Studia uzupełniające magisterskie w specjalności ochrona środowiska w turystyce prowadzone są w PWSOŚ głównie dla absolwentów studiów licencjackich z turystyki i rekreacji. Są one również otwarte dla absolwentów studiów licencjackich – pokrewnych z turystyką i rekreacją oraz ochroną środowiska.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności ochrona środowiska w turystyce wzbogacona o wiedzę z programowania, organizowania i prowadzenia działalności w zakresie turystyki i kontroli procesów jej rozwoju zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska.
  W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, która obejmuje:
  • regionalne uwarunkowania rozwoju i organizacji turystyki,
  • podstawy rozwoju zrównoważonego i jego implementacji w turystyce i rekreacji,
  • zasady projektowania elementów zagospodarowania turystycznego terenów chronionych,
  • geograficzne i przyrodnicze atrakcje turystyczne Polski,
  • projektowanie racjonalnego wypoczynku zgodnego z zasadami fizjologii pracy.
  W ramach przedmiotów fakultatywnych studenci zdobywają wiedzę, która dotyczy:
  • prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej,
  • rozumienia wielokulturowych wzorów zachowań,
  • kultury regionów.
  Wiedza zdobyta podczas studiów kształtuje i rozwija kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy specjalisty ochrony środowiska w turystyce. Należą do nich umiejętności:
  • tworzenia lokalnych i regionalnych strategii rozwoju turystyki,
  • kreowania nowych produktów turystycznych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,
  • projektowania, tworzenia i organizowania elementów infrastruktury turystycznej,
  • prowadzenia własnej działalności turystycznej.
  Absolwent specjalności ochrona środowiska w turystyce może pracować w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i biurach organizacji turystyki oraz centrach informacji turystycznej. Może także (po uzupełnieniu wymogów) pracować w charakterze pilota lub przewodnika.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |