Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Poznań > Studia I Stopnia- Zarządzanie Zespołami Ludzkimi - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia- Zarządzanie Zespołami Ludzkimi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Zarządzanie Zespołami Ludzkimi - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu polityki polskiej i światowej oraz umiejętności diagnozowania problemów politycznych i społecznych, kreowania wizerunku organizacji, prowadzenia kampanii wyborczych, zarządzania w instytucjach międzynarodowych, analizowania i podejmowania decyzji politycznych. Na kierunku politologia w WSNHiD studenci mają do wyboru aż cztery specjalizacje na studiach I stopnia, które pozwalają rozwinąć karierę zgodnie z zainteresowaniami. Zajęcia prowadzone przez: Krzysztofa Mroziewicza, prof. dr. hab. Zbigniewa Bloka, prof. dr. hab. Tadeusza Gadkowskiego, prof. dr. hab. Janusza Karwata, prof. dr. hab. Jerzego Koniecznego, prof. dr. hab. Bogdana Koszela, prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, prof. dr. hab. Waldemara Łazugę, prof. dr. hab. Piotra Pawełczyka, prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha, prof. dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego, dr. hab. Roberta Kmieciaka, dr. Wojciecha Adamczyka, dr. Wojciecha Hajdera, dr Dorotę Piontek,dr. Jerzego Silskiego, dr. Jędrzeja Skrzypaczka, dr. Stanisława Zakrzewskiego, dr. Stanisława Zyborowicza, dr Halinę Wawrzynowicz, dr. Artura Wejksznera i dr. Marcina Żółtaka zapewniają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Praktyki
  Doświadczenie zawodowe to najważniejszy atut na rynku pracy. Staże, które organizujemy dla naszych studentów, są znakomitą okazją do zweryfikowania zdobytej wiedzy i szansą nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego praktyki zawodowe w WSNHiD są obowiązkowe. Studenci odbywają praktykę miesięczną (160 godzin studenci studiów dziennych i 80 godzin studenci studiów zaocznych) po czwartym roku studiów magisterskich. Studenci mają możliwość, zgodnie z kierunkiem i specjalnością, podjąć staż w odpowiednich firmach czy instytucjach, tj.: urzędy, agencje reklamowe, telewizja, radio, placówki kulturalne, firmy informatyczne, pracownie badań społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które osobiście złożą: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią) * kwestionariusz osobowy i podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów (formularze elektroniczne WSNHiD wypełniane na stronie www w domu lub Biurze Rekrutacji)- dostępne od 14 kwietnia 2008 r. * aktualne (max 180 dniowe) zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, wystawione na formularzu WSNHiD: podanie_podyplomowe.doc lekarz.doc (42.00 KB) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Politologia
  Specjalizacja: Zarządzanie zespołami ludzkimi


  Charakterystyka specjalizacji
  Celem tej specjalizacji jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w firmach, instytucjach i organizacjach, z położeniem szczególnego nacisku na ukształtowanie umiejętności planowania długofalowej polityki personalnej, doradztwa personalnego, efektywnego wykorzystywania zdolności pracowniczych. Student tej specjalizacji, obok wiedzy ogólnej, nabywa wiedzę praktyczną, m.in. z zakresu technik negocjacyjnych, marketingu kadrowego oraz socjologicznych i psychologicznych aspektów funkcjonowania małych grup.

  Przedmioty specjalizacyjne
  - Wprowadzenie do zarządzania zespołami ludzkimi,
  - Rekrutacja i selekcja pracowników,
  - Systemy wynagradzania i systemy motywacyjne,
  - Analiza i ocena pracy,
  - Planowanie w ZZL,
  - Psychologia kierowania,
  - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


  Perspektywy zawodowe
  Absolwent tej specjalizacji przygotowany jest do pracy na stanowiskach kierowniczych w gospodarce, administracji i instytucjach. Posiada wiedzę, która umożliwia mu pracę w charakterze specjalisty do spraw doradztwa personalnego w firmach, a także w biurach pracy i innych instytucjach działających na rynku pracy.

  Politolog – człowiek dobrze poinformowany
  Dzięki organizowanym przez Uczelnię warsztatom dziennikarskim, praktykom w radiu i urzędach studenci zdobywają umiejętności reporterskie oraz doświadczenie w zakresie organizacji samorządów, finansów publicznych czy bezpieczeństwa publicznego. Biorą także udział w licznych spotkaniach z politykami i dziennikarzami, podczas których mają szansę zadawania pytań i przedstawienia w dyskusji swoich poglądów. W ostatnim czasie naszą Uczelnię odwiedzili: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Józef Zych, Stefan Meller, Bronisław Komorowski, Władysław Bartoszewski i Donald Tusk. Pogłębieniu wiedzy służą konferencje naukowe, a także udział w warsztatach „Telewizja od frontu i od kuchni” prowadzonych przez znanych dziennikarzy, m.in. Kamila Durczoka, Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |