Studia I Stopnia-Zarządzanie Projektami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Projektami - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Specjalność przygotowuje do roli specjalisty w zakresie pozyskiwania funduszy (w szczególności funduszy z UE), opracowywania dokumentacji projektowej, a także wdrażania, zarządzania i monitorowania projektów.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Europeistyka
  Specjalność - Zarządzanie Projektami

  Różnorodność źródeł finansowania inicjatyw projektowych, specyfika systemu wdrażania funduszy strukturalnych, złożoność procedur i dokumentacji projektowej, a także skomplikowane mechanizmy rozliczeń finansowych zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi przepisami, wymagają profesjonalnego przygotowania praktycznego w tej dziedzinie. Z tego powodu specjalność ta w głównej mierze oparta jest na praktycznych ćwiczenia oraz warsztatach prowadzonych przez doświadczoną kadrę WSIiZ.

  W programie studiów m.in.:

  * planowanie projektowe,
  * metody i narzędzia realizacji projektu,
  * kierowanie zespołem projektowym,
  * zasady monitoringu i ewaluacji projektów
  .

  Specjalność realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania projektami w organizacjach i instytucjach publicznych, na stanowiskach zarówno zarządzających, jak i operacyjnych. Posiądziesz umiejętności zastosowania efektywnych metod i technik zarządzania projektami, w szczególności w zakresie planowania projektu, jego realizacji oraz monitorowania i rozliczania.

   

Inne informacje związane z zarządzanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |