Home > Studia I Stopnia > Podatki Inne > Szczecin > Studia I Stopnia-Skarbowość Podatkowa - Szczecin - Zachodniopomorskie

Studia I Stopnia-Skarbowość Podatkowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Skarbowość Podatkowa - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia. * wstęp na studia w WSAP mają wszyscy kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości, * nabór na studia prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc, * warunkiem przyjęcia jest złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami i wpłata wpisowego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Administracja
  Specjalność-Skarbowość Podatkowa


  Przedmioty podstawowe i kierunkowe
  Podstawy prawoznawstwa; Historia administracji; Nauka o administracji; Konstytucyjny system organów państwowych; Ustrój samorządu terytorialnego; Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo cywilne z umowami w administracji Prawo pracy i prawo urzędnicze; Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; Legislacja administracyjna; Finanse publiczne i prawo finansowe Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Makro- i mikroekonomia; Socjologia i metody badań socjologicznych;

  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji
  Prawo cywilne - rzeczowe i zobowiązania; Prawo handlowe; Prawo międzynarodowe; Zamówienia publiczne; Prawo karne i prawo wykroczeń; Podstawy metod i technik badawczych w administracji; Techniki negocjacyjne i mediacja w administracji; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Podstawy nauki o państwie i polityce; Standardy jakości w administracji; Zarządzanie rozwojem; Polityka społeczna i promocja zatrudnienia; Ochrona własności intelektualnej; Statystyka z demografią; Ochrona środowiska; Podstawy filozofii; Podstawy psychologii; Logika; Etyka; Zarządzanie projektami; Podstawy i organizacja rachunkowości; Gospodarka przestrzenna; Technika i technologia pracy biurowej; Poprawna polszczyzna w praktyce; E-administracja; Technologia informacyjna; Język obcy

  Przedmioty specjalizacyjne

  Wprowadzenie do podatków; Ogólne prawo podatkowe; Szczegółowe prawo podatkowe; Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; Prawo karne-skarbowe; Źródła i wykładnia prawa podatkowego; Prawo celne i dewizowe; Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Analiza ekonomiczna; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Ewidencje podatkowe Rachunkowość zarządcza; Sprawozdawczość i rewizja finansowaInne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |