Home > Studia I Stopnia > Prawo Międzynarodowe > Poznań > Studia I Stopnia- Prawo Międzynarodowe - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia- Prawo Międzynarodowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Prawo Międzynarodowe - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia na stosunkach międzynarodowych stwarzają szerokie możliwości zdobycia przydatnej wiedzy o procesach zachodzących na świecie. W zależności od zainteresowań studenci mają do wyboru cztery specjalizacje. Zajęcia prowadzone są przez tak znakomitych uczonych jak prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. dr hab. Ryszard Kamiński, prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska, prof. dr hab. Bogdan Koszel, prof. dr hab. Jerzy Kozeński, prof. dr hab. Waldemar Łazuga, prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski, prof. dr hab. Maria Rutowska, prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. dr hab. Maria Tomczak, prof. dr hab. Lech Trzeciakowski, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, dr Andrzej Byrt, dr Radosław Fiedler, dr Filip Karczmarek, dr Witold Rybczyński, dr Grażyna Strnad, dr Leszek Zalewski i dr Stanisław Zyborowicz. Zgodnie z programem studiów na tym kierunku studenci trybu stacjonarnego uczą się dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego.
 • Praktyki
  Doświadczenie zawodowe to najważniejszy atut na rynku pracy. Staże, które organizujemy dla naszych studentów, są znakomitą okazją do zweryfikowania zdobytej wiedzy i szansą nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego praktyki zawodowe w WSNHiD są obowiązkowe. Studenci odbywają praktykę miesięczną (160 godzin studenci studiów dziennych i 80 godzin studenci studiów zaocznych) po czwartym roku studiów magisterskich. Studenci mają możliwość, zgodnie z kierunkiem i specjalnością, podjąć staż w odpowiednich firmach czy instytucjach, tj.: urzędy, agencje reklamowe, telewizja, radio, placówki kulturalne, firmy informatyczne, pracownie badań społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które osobiście złożą: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią) * kwestionariusz osobowy i podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów (formularze elektroniczne WSNHiD wypełniane na stronie www w domu lub Biurze Rekrutacji)- dostępne od 14 kwietnia 2008 r. * aktualne (max 180 dniowe) zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, wystawione na formularzu WSNHiD: podanie_podyplomowe.doc lekarz.doc (42.00 KB) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
  Specjalizacje: Prawo międzynarodowe  Charakterystyka specjalizacji
  Specjalizacja ta ma na celu zaznajomienie studentów z systemem prawnym obowiązującym na arenie międzynarodowej. Absolwent tej specjalizacji nabywa wiedzę z zakresu zarówno ogólnego prawa międzynarodowego, jak i jego szczegółowych działów, dotyczących m.in. prawa gospodarczego i socjalnego oraz ochrony środowiska.

  Przedmioty specjalizacyjne
  - Wprowadzenie do prawa międzynarodowego,
  - Międzynarodowe prawo humanitarne,
  - Prawo międzynarodowe prywatne,
  - Prawo dyplomatyczne i konsularne,
  - Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
  - Międzynarodowe prawo gospodarcze,
  - Międzynarodowe prawo socjalne.


  Perspektywy zawodowe
  Absolwent tej specjalizacji przygotowany jest do pracy w tych wszystkich instytucjach i organizacjach, w których niezbędna jest znajomość prawa międzynarodowego ogólnego i szczególnego. Może podjąć pracę m.in. w firmach zajmujących się międzynarodową wymianą handlową, instytucjach polityki społecznej i ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i Radą Europy.

  Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (dawniej uzupełniających magisterskich) w WSNHiD na trzech specjalizacjach: dyplomacji i negocjacjach międzynarodowych, międzynarodowych stosunkach handlowych i integracji europejskiej.

  Sztuka dyplomacji i znajomość sytuacji międzynarodowej
  Aby przybliżyć studentom zagadnienia dyplomacji i meandry polityki zagranicznej, WSNHiD organizuje spotkania z przedstawicielami służby konsularnej i dyplomatycznej. Studenci poznają obowiązki ambasadora, uczestnicząc w wykładach Szewacha Weissa – byłego ambasadora Izraela w Polsce, Krzysztofa Mroziewicza – byłego ambasadora RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu oraz Andrzeja Byrta – byłego ambasadora RP w Niemczech. W lepszym rozeznaniu się w problemach na arenie międzynarodowej pomagają studentom organizowane konferencje naukowe.

Inne informacje związane z Prawo Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |