Home > Studia I Stopnia > Prawo Inne > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Ochrona Prawna Dóbr Kultury - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Ochrona Prawna Dóbr Kultury - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Prawna Dóbr Kultury - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona Prawna Dóbr Kultury*

  O kierunku

  14 maja 2004 roku decyzją DSW-3-4003/632/EK/Rej.134/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, jako jedyna w Polsce, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury. Po ukończeniu trwających trzy lata studiów absolwenci będą mogli pracować w służbach granicznych, celnych, konserwatorskich, muzeach, galeriach oraz urzędach, domach aukcyjnych a także tam, gdzie mówić się będzie o sztuce i jej zagrożeniach. Kierunek ten nabrał wyjątkowego znaczenia w momencie integracji Polski z Unią Europejską. Znajomość uregulowań prawnych w sferze ochrony prawnej dóbr kultury obowiązujących w UE daje możliwość współpracy w tej dziedzinie z europejskimi instytucjami dysponującymi środkami techniczno-organizacyjnymi do ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do pracy w polskich i europejskich strukturach ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zjednoczonej Europie.

  W ramach studiów uzyska szeroką wiedzę teoretyczną i historyczną dotyczącą kultury polskiej i europejskiej, podstaw prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach europejskich, ochrony prawnej dóbr kultury, prawa muzealnego, ochrony prawnej zabytków i opieki nad zabytkami, prawa budowlanego i lokalowego, prawa administracyjnego i ustroju administracji publicznej, finansowania ochrony prawnej dóbr kultury w krajach europejskich, konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury, prawa autorskiego, marketingu i zarządzania oraz stosunków politycznych w Europie. Jest ona niezbędna dla merytorycznego i profesjonalnego przygotowania nowoczesnego menedżera ochrony prawnej dóbr kultury.

  Proponowany profil wykształcenia absolwenta kierunku Ochrona prawna dóbr kultury wskazuje także, że zostanie on sprawnym urzędnikiem organów administracji państwowej i instytucji ochrony prawnej dóbr kultury.

  Program kierunkowy


  Ochrona prawna zabytków i opieka nad zabytkami
  Prawo muzealne
  Prawo administracyjne i ustrój administracji publicznej
  Prawo budowlane i lokalowe
  Podstawy prawne działalności w kulturze
  Prawo autorskie i pokrewne
  Prawo własności przemysłowej
  Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach europejskich
  Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury
  Zamówienia publiczne
  Prawo biblioteczne
  Podstawy prawa podatkowego
  Podstawy prawa celnego
  Finansowanie ochrony dóbr kultury w krajach europejskich
  Polityka kulturalna Polski i państw europejskich
  Teoria kultury
  Historia filozofii ze szczególnym uwzględnieniem estetyki
  Historia sztuki współczesnej
  Historia sztuki powszechnej (od średniowiecza do XX w. z uwzględnieniem historii kultury polskiej i europejskiej)
  Historia doktryn artystycznych
  Historia sztuki polskiej
  Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
  Historia kolekcjonerstwa
  Wstęp do konserwatorstwa i muzealnictwa
  Konserwatorstwo archeologiczne
  Wstęp do historii sztuki (z uwzględnieniem historii architektury europejskiej)
  Nauki pomocnicze historii
  Proseminarium z historii sztuki XX w. i pocz. XXI w.
  Fotografia dokumentalna
  Techniki i technologie sztuk plastycznych
  Muzea
  Dzieje rynku sztuki
  Antyczne dziedzictwo Europy
  Internet a dobra kultury
  Informatyka
  Dzieje książki i zbiorów bibliotecznych

  Lektorat języka angielskiego/niemieckiego (do wyboru)
  Lektorat języka łacińskiego
  Seminarium dyplomowe
  Wychowanie fizyczne


  *Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości uczestników.

Inne informacje związane z Prawo Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |