Zamówienia Publiczne na Dostawy Lub Usługi - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Edukacji i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zamówienia Publiczne na Dostawy Lub Usługi - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Zakres:
  I.    System zamówień publicznych, zasady i informacje dotyczące przygotowania i rozpoczęcia postępowania przetargowego na dostawy lub usługi.
  1.    Podstawowe zasady zamówień publicznych.
  2.    Zaplanowanie i oszacowanie postępowania.
  3.    Przygotowanie ogłoszenia i SIWZ:
  a.    Opis przedmiotu zamówienia
  b.    zasady opisywania warunków podmiotowych,
  c.    przesłanki wykluczenia wykonawców,
  d.    terminy składania ofert,
  4.    Zasady wyjaśnień treści SIWZ – zmiany terminów i obowiązków.
  5.    Modyfikacja SIWZ po nowelizacji.

  II.    Prawidłowe badanie i ocena ofert.
  1.    Usługi niepriorytetowe w świetle Komunikatu Wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami, w sprawie zamówień publicznych i znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych,
  2.    Kryteria oceny ofert – nie tylko najniższa cena – kryteria jakościowe i ocenne w praktyce.
  3.    Kryteria dotyczące wykonawców – kryteria podmiotowe.
  4.    Prawidłowy wybór oferty i informacja o wyniku postępowania.
  5.    Zasady zwrotu i zatrzymania wadium.
  6.    Prawidłowe unieważnienie postępowania .
  7.    Zasady dotyczące umów w zamówieniach  publicznych.
  8.    Omówienie trybów udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do usług szkoleniowych i innych niepriorytetowych .

  III.    Środki ochrony prawnej.
  1.    Informacja o naruszeniu prawa.
  2.    Odwołanie podstawowym środkiem ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

  Prowadzący: Artur Andrzejewski

  Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |