Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Środowiska w Motoryzacji

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Środowiska w Motoryzacji - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona środowiska w motoryzacji

  Specjalność ochrona środowiska w motoryzacji
  jest poszukiwana najczęściej przez osoby zatrudnione lub planujące zatrudnienie w jednostkach straży pożarnej oraz w policji drogowej. Dość często są to też osoby wiążące swoja przyszłość z usługami komunikacyjnymi, w szczególności samochodowymi. Studenci wybierający tą specjalność otrzymują, oprócz typowej wiedzy związanej z ochrona środowiska, także wiedzę specjalistyczną obejmującą napędy środków komunikacji, prawidłową ich eksploatację oraz utylizację poszczególnych elementów środków transportu. Szczególną wiedzą pozyskiwaną w ramach tej specjalności są problemy dotyczące przewozów niebezpiecznych.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności ochrona środowiska w motoryzacji wzbogacona o wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń dla środowiska oraz jego ochrony przed negatywnymi skutkami szeroko rozumianej motoryzacji (produkcja, realizacja transportu, infrastruktura komunikacyjna, zaplecze usługowe środków transportu, recykling). W szczególności, przyszli absolwenci mają w czasie studiów możliwość zapoznać się między innymi z problematyką:
  • emisji substancji szkodliwych zawartych w spalinach,
  • hałasu i wibracji wytwarzanych przez pojazdy,
  • wypadków i zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
  • recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • klimatycznych skutków motoryzacji,
  • degradacji krajobrazu i zajmowania terenu przez infrastrukturę transportu,
  • społecznych i cywilizacyjnych rozwiązań transportu,
  • zanieczyszczenia gleby i wód substancjami ropopochodnymi.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |