Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Powietrza

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Powietrza - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
  Specjalność ochrona powietrza oferowana jest studentom, którzy pragną specjalizować się w zagadnieniach skażeń i ochrony atmosfery, pomiarów zanieczyszczeń powietrza, oczyszczania gazów odlotowych oraz w problemach wentylacji i klimatyzacji różnorodnych miejsc pracy i wypoczynku.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami wzbogacona o umiejętność identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza, prawidłowego ich opisu oraz analizy ich charakterystyki.

  Podczas studiów
  , przyszły absolwent zapoznaje się z wybranymi technologiami zanieczyszczającymi powietrze, mającymi miejsce w różnych gałęziach gospodarki, a także ze sposobami modernizacji tych technologii. Absolwent jest przygotowany do udziału w pracach zespołów projektujących technologie odpylania i oczyszczania gazów odlotowych. Absolwenci specjalności potrafią prowadzić monitoring stanu powietrza atmosferycznego oraz określać stan powietrza w miejscu pracy i poprawiać parametry tego stanu z wykorzystaniem technik wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Absolwent zna zagadnienia prawne związane z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami oraz prawo regulujące działalność podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Absolwent potrafi dostosować poziom ochrony powietrza w konkretnym zakładzie do aktualnych wymogów Unii Europejskiej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w
  wydziałach ochrony środowiska samorządów lokalnych i regionalnych oraz w administracji zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia, a także w biurach projektujących technologie ochrony powietrza.

  Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:
  • pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
  • wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
  • prowadzenie badań chemicznych,
  • postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
  • obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
  • praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.
  Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
  • zarządzania zespołami ludzkimi,
  • wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
  • znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
  • sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
  • opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania,
  • literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego,
  • francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |