Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Gospodarka w Ekosystemach Leśnych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Gospodarka w Ekosystemach Leśnych - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Gospodarka w ekosystemach leśnych

  Specjalność gospodarka w ekosystemach leśnych
  jest przygotowana pod kątem osób zatrudnionych, bądź planujących zatrudnienie w nadleśnictwach lub przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem drewna. Niektórzy absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w tartakach i zakładach stolarskich.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności gospodarka w ekosystemach leśnych wzbogacona o wiedzę z zakresu problematyki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych podstaw gospodarki leśnej, zarządzania gospodarstwem leśnym, technik i technologii stosowanych w leśnictwie, inżynierii leśnej, ochrony, a także urządzania lasu. Wiedza ta pozwala na podejmowanie działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska leśnego, a także na zdobycie umiejętności przeciwdziałania jego zagrożeniom oraz na samodzielne rozwiązywanie problemów dotyczących gospodarki leśnej. Absolwent tej specjalności potrafi zastosować nowoczesne techniki i technologie w leśnictwie oraz podejmować decyzje w zakresie zarządzania gospodarstwem leśnym z uwzględnieniem podstaw ekologicznych, zasad rozwoju zrównoważonego oraz wielofunkcyjności lasu. Zna zasady tworzenia infrastruktury leśnej i organizacji produkcji oraz ochrony ekosystemów leśnych.

  Absolwent specjalności gospodarka w ekosystemach leśnych jest przygotowany do pracy w administracji leśnej, jednostkach badawczych lasów, przyrodniczych organizacjach pozarządowych oraz po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w szkolnictwie wyższym.

  Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:
  • pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
  • wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
  • prowadzenie badań chemicznych,
  • postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
  • obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
  • praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.
  Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
  • zarządzania zespołami ludzkimi,
  • wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
  • znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
  • sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
  • opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania,
  • literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego,
  • francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).

   

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |