Home > Studia I Stopnia > E-Biznes > Dzienne > Wrocław > Studia I Stopnia-E-Biznes - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-E-Biznes - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-E-Biznes - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcia na studia w naszej Uczelni odbywają się bez egzaminów wstępnych!Rekrutację prowadzimy dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. Pierwsza prowadzona jest w terminie maj - wrzesień (na semestr zimowy), druga w okresie styczeń - luty (na semestr letni). Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się, aż do wyczerpania limitów miejsc. WARUNKI PRZYJĘCIA Dostarczenie dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości * 4 zdjęcia (dowodowe - podpisane na odwrocie) *kserokopię dowodu osobistego: strony 1 i 2 (nowy dowód) oraz przedłożenie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności z przedstawioną kserokopią * książeczkę wojskową do sporządzenia wypisu (w przypadku mężczyzn) Wypełnienie: * ankiety osobowej * deklaracji opłat (miesięczne raty, semestralne) * oświadczenie dla celów ochrony danych osobowych * ślubowanie * upoważnienie * podanie o przyjęcie na studia
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- E-Biznes

  Przedmioty:

  Grupa treści kształcenia ogólnego:

  * Język obcy (egzamin na poziomie B2 w dowolnym semestrze)
  * Historia gospodarcza
  * Psychologia
  * Socjologia
  * Technologie informacyjne
  * Wychowanie fizyczne
  * Bezpieczeństwo i higiena pracy


  Grupa treści podstawowych:

  * Makroekonomia
  * Mikroekonomia
  * Matematyka
  * Matematyka finansowa
  * Nauka o organizacji
  * Podstawy nauki o finansach
  * Metody zarządzania i kierowania
  * Podstawy zarządzania
  * Ochrona własności intelektualnej
  * Prawo
  * Statystyka opisowa i ekonomiczna

  Grupa treści ogólnych:

  * Badania rynkowe i marketingowe
  * Komputerowe gry kierownicze
  * Narzędzia informatyczne zarządzania
  * Podstawy marketingu
  * Rachunkowość
  * Rachunkowość finansowa
  * Zachowania organizacyjne
  * Zarządzanie projektem
  * Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  * Zarządzanie i planowanie marketingowe
  * Zarządzanie jakością
  * Zarządzanie kadrami

  Grupa treści specjalizacyjnych:
  * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty specjalizacyjne:

  E-BIZNES

  * Zarządzanie informacją
  * Zarządzanie e-biznesem
  * Strategie marketingowe
  * Marketing elektroniczny
  * Marketing w Internecie
  * Bankowość elektroniczna
  * Technologie baz danych w biznesie
  * Hurtownie danych w biznesie
  * Systemy biznesu elektronicznego

Inne informacje związane z E-Biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |