Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Transport, spedycja, logistyka - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Transport, spedycja, logistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Transport, spedycja, logistyka - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na kierunku Ekonomia o specjalności Transport, spedycja, logistyka oferują umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych działów i rodzajów transportu. W trakcie studiów student poznaje wszystkie aspekty transportu krajowego i międzynarodowego, m.in. regulacje transportu na poziomie ONZ i Unii Europejskiej, systemy komunikacyjne i logistyczne innych krajów oraz najnowsze trendy rozwoju branży w Europie i na świecie. Poza tym absolwent pozyskuje kompetencje do pracy na stanowiskach operatorskich oraz zarządczych w zawodach związanych ze spedycja i logistyką. Ciekawostką jest to, iż studiując w Bydgoszczy student zdobywa również wiedzę teoretyczną i praktyczną z transportu morskiego np. funkcjonowania portów jak i podmiotów stanowiących jego bliższe czy dalsze otocznie.
 • Praktyki
  Studenci specjalności "Transport, spedycja, logistyka" odbywają praktyki w firmach transportowych, spedycyjnych, kurierskich oraz innych firmach branżowych. Dodatkowymi formami zdobywania doświadczenia praktycznego na wybranej specjalności są możliwości uczestnictwa w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez związanych z logistyką i transportem. W obecnym semestrze studenci będą m. in. pomagać przy organizacji i obsłudze Międzynarodowej Wystawy Transportu i Logistyki "TRUCK & BUS SHOW POLAND". Organizacje, które pomagają w tego typu działaniach to Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu, Akademia Transportu, Studenckie Forum Business Centre Club itd. Inną formą zdobywania doświadczenia zawodowego i naukowego z branż TSL jak i języka obcego jest współpraca z Uczelniami partnerskimi za granicą. Jedną z nich jest Transport and Telecommunication Institute w Rydze. Studenci kierunku Ekonomia zobowizani są do odbycia 3 tygodni praktyk zawodowych do końca 4 semestru.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku EKONOMIA specjalność: Transport, spedycja, logistyka - język obcy, - geografia lub informatyka lub matematyka, - wiedza o społeczeństwie lub podstawy przedsiębiorczości
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta


  Absolwenci specjalności "Transport, spedycja, logistyka" znajdą zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą. Już dziś dynamiczny rozwój branży powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym wykształceniem, w takich jednostkach jak:
  - międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne;
  - firmy transportowe realizujące regularne lub okazjonalne przewozy osób na rynku międzynarodowym lub krajowym;
  - centra logistyczne;
  - duże przedsiębiorstwa produkcyjne - logistyczni operatorzy transportu;
  - producenci środków transportu i ich przedstawicielstwa handlowe;
  - instytucje publiczne, odpowiedzialne za komunikację i transport publiczny;
  - Inspekcja Transportu Drogowego i instytucje kontrolne transportu.

  Ważnym elementem kształcenia jest przekazanie umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich działach transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz możliwość uzyskania uprawnień do jej prowadzenia (Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym i krajowym transporcie osób lub rzeczy - CPC, Certyfikatu Doradcy do Spraw Materiałów Niebezpiecznych - DGSA, itd.).
  Dzięki współpracy Katedry Transportu, Spedycji i Logistyki z Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG jest możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji z:

  • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków i osób statkami żeglugi śródlądowej
  • zamówień publicznych
  • zarządzania logistycznego
  • Strategicznej Karty Wyników
  • przechowywania dóbr i zarządzania zapasami

  Program studiów


  A. Przedmioty kształcenia ogólnego
  Język angielski
  Język obcy II
  Technologia Informacyjna , Nowoczesne technologie informatyczne - b-larning
  Warsztaty informatyczne
  Problemy współczesnego świata
  Wprowadzenie do filozofii
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne


  B. Przedmioty ogólnouczelniane - obligatoryjne dla wszystkich kierunków
  Podstawy prawa - b-learning
  Wiedza o integracji europejskiej
  Podstawy sprawnego studiowania/BHP
  fakultet II

  C. Przedmioty podstawowe
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Podstawy makroekonomii
  Zarządzanie
  Rachunkowość
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Prawo

  D. Przedmioty kierunkowe
  Polityka społeczna
  Polityka gospodarcza
  Analiza ekonomiczna
  Finanse publiczne
  Rynek finansowy
  Ekonomia integracji europejskiej
  Gospodarka regionalna

  E. Profil dyplomowania
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Konwersatorium dyplomowe
  Wykłady do wyboru (4 x 15 h):

  1. Sterowanie flotą pojazdów
  2. Aspekty ekonomiczne stosowania rozwiązań informatycznych w TSL
  3. Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania z obszarami organizacji
  4. Przewozy pasażerskie
  5. Systemy zarządzania taborem w transporcie
  6. Systemy logistyczne

  F. Przedmioty specjalizacyjne
  Zasady dostępu do zawodu w transporcie
  Podstawy ekonomiki transportu
  Podstawy logistyki
  Podstawy spedycji krajowej i zagranicznej
  Polityka transportowa
  Handel międzynarodowy
  Systemy informatyczne TSL
  Procedury i trendy w transporcie
  Eksploatacja pojazdów
  Przewozy specjalne
  Gospodarka zapasami i magazynem
  Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  Procedury zamówień publicznych
  Funkcjonowanie transportu morskiego
  Multimodalne systemy transportowe
  Wykłady do wyboru: 

  • Prawo przewozowe
  • Planowanie logistyczne i logistyka produkcji
  • Podst. prawa pracy i zag. socjalne
  • Ubezpieczenia w transporcie
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
  • Transport w łańcuchach dostaw
  • Logistyka w obrocie portowo - morskim

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |