Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Toruń > Logistyka - Studia Inżynierskie - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Logistyka - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Logistyka - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

  Kierunek logistyka
  to trwające siedem semestrów studia inżynierskie kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera logistyki przygotowujące absolwentów do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw. Aby takie zarządzanie było efektywne, konieczna jest również wiedza z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomość potrzeb rynku. Efektywna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu należy do najdynamiczniej zmieniających się obszarów działalności.

  Logistyka jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i prestiżowych kierunków studiów dającym jednocześnie wyjątkowe perspektywy kariery zawodowej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów program umożliwia łączenie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i menadżerskiej z uniwersalnym przygotowaniem inżynierskim.

  Po ukończeniu kierunku Logistyka - studia inżynierskie, absolwenci będą posiadali:
  • wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
  • wiedzę z podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania,
  • umiejętności menedżerskie,
  • umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w tym w zakresie,
  • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent będzie posiadał umiejętności: projektowania systemów logistycznych, projektowania procesów logistycznych,
  • posługiwanie się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzanie kosztami, finansami i kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia, negocjacji w logistyce.
  Absolwent tego kierunku przygotowany będzie do pracy:
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako koordynator przepływu produktów i usług,
  • w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych,
  • w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
  • w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne,
  • w organizacjach samorządowych jako specjalista do spraw logistyki.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |