Studia I Stopnia - Socjologia - Specjalność Public Relations - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Specjalność Public Relations - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwenci socjologii posiadają ogólną wiedzę socjologiczną, która pozwala im orientować się w różnych dziedzinach współczesnego świata – nie tylko społecznej, ale również politycznej i gospodarczej. Ważnym efektem kształcenia jest umiejętność aplikowania teorii i pojęć socjologicznych (w pewnym zakresie także psychologicznych czy ekonomicznych) do analizy otaczającej rzeczywistości społecznej (wyjaśnianie zjawisk, procesów). Umiejętność przełożenia języka teorii na język obserwowalnych faktów jest ważną umiejętnością, odgrywającą niebagatelną rolę w kontekście przyszłego miejsca pracy absolwentów.

  Równie istotnym wyróżnikiem absolwentów socjologii w WSE jest wysoki poziom wiedzy i  umiejętności praktycznych związanych z metodologią badawczą. Absolwenci posiadają bardzo dobre rozeznanie w jakościowych i ilościowych technikach badań społecznych, co pozwala im na samodzielne gromadzenie informacji. Dzięki wiedzy z zakresu technik analizy danych (jakościowych i statystycznych) potrafią oni przetworzyć wyniki badań i wyciągnąć wnioski oparte na faktach.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest rozwijanie u młodych ludzi – ważnych z perspektywy rynku pracy – umiejętności pracy zespołowej, organizacji własnej pracy oraz zdolności komunikacyjnych, tak w języku ojczystym jak i w językach obcych. Podczas edukacji kładziony jest również duży nacisk na wysokie standardy etyczne i kulturalne w życiu codziennym i w pracy zawodowej.

  Public Relations
  Absolwenci specjalności Public Relations posiadają wiedzę z ogólnego zakresu socjologii pozwalającą im dobrze orientować się w zagadnieniach współczesnego świata,  a także wiedzę specjalistyczną z zakresu Public Relations, komunikacji i specyfiki polskiego rynku mediów. Przygotowani są do tworzenia i realizacji strategii wizerunkowych firm i instytucji w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych. Posiadają też wiedzę i umiejętności pozwalające pełnić funkcję rzecznika prasowego.  

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W trakcie studiów podkreślana jest samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz wysokie standardy etyczne.

  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności Public Relations absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • mediach
  • działach marketingu firm
  • agencjach reklamowych
  • agencjach PR
  • pełnić funkcje rzecznika prasowego
  Program specjalności
  W ramach bloku przedmiotów specjalnościowych realizowane są między innymi następujące kursy:
  • Relacja z mediami
  • Marketing i reklama
  • Trening umiejętności komunikacyjnych
  • Projekt kampanii PR
  • Subdziedziny PR
  • Public relations

Inne informacje związane z public relations

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |