Studia I Stopnia - Logistyka w Handlu i Usługach - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka w Handlu i Usługach - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, organizowania sieci dystrybucji oraz realizowania zadań logistycznych i spedycji w kanałach dystrybucji. Potrafi zaplanować i zarządzać sieciami oraz kanałami dystrybucji, w tym kanałami sprzedaży elektronicznej, rozwiązywać problemy sprzedaży wielokanałowej. Posiada również umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania firmami i działami zajmującymi się szeroko rozumianą sprzedażą lub dystrybucją towarów i usług. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą i procesami logistycznymi w sieciach dystrybucji i sprzedaży.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Logistyka w Handlu i Usługach

  Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany przede wszystkim do pracy w firmach handlowych, spedycyjnych, centrach logistycznych, w firmach transportowych zajmujących się okazjonalnymi lub regularnymi dostawami towarów, w działach handlowych firm produkcyjnych, na stanowiskach kierowniczych, specjalistów ds. dystrybucji towarów i usług.

  Po co studiować logistykę?

  To nie tylko transport, to kierunek interdyscyplinarny, po ukończeniu którego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy  inżyniera w wybranych przez siebie specjalizacjach. Jest unikalnym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z takich dziedzin, jak transport, procesy zarządzania, planowania i monitorowania procesów logistycznych związanych z przepływem środków produkcji, towarów i usług. Rozwija umiejętności podejmowania właściwych decyzji menadżerskich i zarządzania łańcuchami dostaw, w tym transportem i spedycją oraz centrami logistycznymi.

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania zadań logistycznych, transportu i spedycji. Rozumie mechanizmy przepływu materiałów i informacji. Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne i transportowe w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej, zaplanować i zarządzać łańcuchami dostaw. Wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą i procesami transportowymi. 

  Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych, firmach i przedsiębiorstwach na stanowiskach operacyjnych, w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, w centrach logistycznych, w instytucjach odpowiedzialnych za transport i komunikację publiczną oraz w centrach zarządzania kryzysowego na stanowiskach kierowniczych, jako specjalista ds. logistyki lub specjalista ds. spedycji i zarządzania flotą. 

  Program studiów inżynierskich 3,5 letnich na kierunku Logistyka obejmuje kształcenie   z przedmiotów kierunkowych (m.in. zarządzanie produkcją i usługami, logistyke i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastrukturę logistyczną, logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji, normalizację i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomikę transportu, ekologistykę, prognozowanie i symulacje, projektowanie procesów, analiza gospodarcza w transporcie, transport multimodalny, eurologistyka, zarządzanie flotą, spedycja i transport międzynarodowy, technika i technologia transportu, bezpieczeństwo przewozów, modelowanie w logistyce, transport komunalny, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne, podstawy logistyki wojskowej, porównawczą logistykę międzynarodową).
  W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych i spedycyjnych.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |