Studia I Stopnia - Filologia - Lingwistyka Stosowana - Specjalność Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia - Lingwistyka Stosowana - Specjalność Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  W odróżnieniu od tradycyjnej filologii, lingwistyka stosowana w WSE opiera się na intensywnej nauce dwóch języków obcych. W trakcie studiów nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktyczne przygotowanie studentów, zarówno pod względem umiejętności czysto językowych, jak i znajomości kultury i obyczajów innych krajów.

  Na kierunku filologia – lingwistyka stosowana językiem podstawowym jest angielski, drugi wybierany jest spośród: francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Możliwa jest także nauka trzeciego języka: rosyjskiego lub włoskiego. W ramach studiów obowiązkowe jest także 320 godzin praktyk.

  Atuty kierunku

  Chcemy aby studia na naszej uczelni dawały nie tylko wiedzę, ale także przygotowywały dobrze do potrzeb rynku pracy, dlatego:
  • oferujemy rozbudowany program nauki dwóch języków: angielskiego (język wiodący) oraz do wyboru: francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (drugi język)
  • stwarzamy możliwość nauki trzeciego języka np. włoskiego lub rosyjskiego
  • nauka języków zintegrowana jest z blokiem zajęć dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie
  • uczymy technik przekładu pisemnego i ustnego
  • proponujemy wybrane przedmioty dotyczące stosunków międzynarodowych i europeistyki
  • prowadzimy zajęcia z zastosowania komputerów w pracy tłumacza, redaktora oraz w funkcjonowaniu firmy
  • staramy się dobierać najlepszą kadrę
  • prowadzimy zajęcia w różnorodnych formach - od klasycznych wykładów, przez konwersatoria, po aktywne formy warsztatowe zajęcia w formie DL
  • dbamy o jakość zajęć, systematycznie prowadzimy monitoring i weryfikację programów nauczania i prowadzących
  • umożliwiamy profilowanie swoich zainteresowań poprzez wybór seminarium dyplomowego
  • zapewniamy program praktyk studenckich w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych itp., oferujemy staże zagraniczne w ramach programu Leonardo, oferujemy stypendia zagraniczne Erasmus
  Komunikacja międzykulturowa w biznesie
  Absolwenci specjalności komunikacja międzykulturowa w biznesie, oprócz zaawansowanej znajomości języka angielskiego i drugiego języka, posiadają ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania i komunikacji w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

  Wyróżniają się umiejętnością swobodnej komunikacji w języku obcym, szczególnie w języku biznesu, potrafią samodzielnie tworzyć korespondencję i dokumentacje handlową, nawiązywać i podtrzymywać kontakty osobiste instytucjonalne w środowisku międzynarodowego biznesu.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W trakcie studiów podkreślana jest samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz wysokie standardy etyczne.

  Gdzie możesz pracować

  Po ukończeniu specjalności Komunikacja międzykulturowa w biznesie absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • dyplomacji i kulturze
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • biznesie

Inne informacje związane z komunikacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |