Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Warszawa > Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw - Warszawa - Mazowieckie

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1. Środki trwałe:
  a) definicja środka trwałego,
  b) budowa środka trwałego,
  c) inwestycje w obcych obiektach w świetle prawa podatkowego i bilansowego,
  d) ulepszenia środków trwałych i aktualizacja wyceny,
  e) remonty środków trwałych i ich klasyfikacja,
  f) ewidencja środków trwałych w planie kont,
  g) rozwiązywanie przykładów.

  2. Wartości niematerialne i prawne:

  a) definicja wartości niematerialnej i prawnej,
  b) wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy,
  c) szczególne rodzaje wartości niematerialnych – licencje, know-how, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych,
  d) ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w planie kont,
  e) rozwiązywanie przykładów,

  3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
  a) amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozwiązań fiskalnych:
  - okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie,
  - stawki amortyzacji,
  - metody amortyzacji,
  - ustalenie wartości końcowej,
  - weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych.
  b) amortyzacja aktywów wycenianych zgodnie z rozwiązaniem alternatywnym MSR – w wartości godziwej,
  c) rozwiązywanie przykładów.

  4. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  a) symptomy utraty wartości,
  b) ustalenie kwoty utraty wartości,
  c) korekta planowych odpisów amortyzacyjnych,
  d) symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty,
  e) porównanie przepisów krajowych i regulacji międzynarodowych.

  5. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u użyczających:
  a) leasing finansowy,
  b) leasing operacyjny,
  c) rozwiązywanie przykładów.

  6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |