Home > Magisterskie (jednolite) > Prawo Inne > Dzienne > Wrocław > Specjalność - prawo ochrony środowiska i ekologia - Wrocław - Dolnośląskie

Specjalność - prawo ochrony środowiska i ekologia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalność - prawo ochrony środowiska i ekologia - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje

  Absolwenci tej specjalności otrzymują wysoce specjalistyczne przygotowanie w zakresie prawa ochrony środowiska, zasobów naturalnych i ekologii. Przygotowanie to obejmuje przepisy regulujące ochronę przed zanieczyszczeniami (prawo emisyjne), przepisy regulujące ochronę zjawisk cennych przyrodniczo (prawo ochrony przyrody), przepisy regulujące korzystanie z zasobów przyrody, przepisy regulujące zagadnienia proceduralne i organizacyjne, przepisy regulujące kontrolę produktów z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska. W związku z rozwojem legislacji mającej na celu ochronę środowiska powodowanym postępem cywilizacyjnym, jak również procesami globalizacji, a w warunkach polskich przystąpieniem do Unii Europejskiej (w chwili obecnej legislacja wspólnotowa jest podstawowym motorem rozwoju prawa ochrony środowiska).

  Absolwenci specjalności otrzymają kompleksowe przygotowanie w zakresie niezbędnych obszarów regulacji, w tym m.in. z: prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, o rybactwie śródlądowym, o rybołówstwie morskim, prawa łowieckiego, o lasach, prawa ochrony środowiska, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, o ochronie zwierząt, o leśnym materiale rozmnożeniowym, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o rolnictwie ekologicznym, o ochronie roślin uprawnych. Wprowadzenie tej specjalności pozwoli na kształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska i ekologii znajdujących zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym.

  A.GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

      - Język obcy

  B.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

      - Wstęp do prawoznawstwa
      - Logika prawnicza
      - Prawo konstytucyjne
      - Prawo karne
      - Prawo administracyjne
      - Prawo cywilne (Prawo cywilne- część ogólna, prawo cywilne - rzeczowe, prawo cywilne - zobowiązania I i II, prawo cywilne-rodzinne i spadki)
      - Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
      - Postępowanie karne
      - Postępowanie cywilne

  C.GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

      - Teoria i filozofia prawa
      - Historia doktryn polityczno - prawnych
      - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
      - Prawo finansowe
      - Prawo międzynarodowe publiczne
      - System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej
      - Publiczne prawo gospodarcze
      - Historia państwa i prawa Polski
      - Powszechna historia państwa i prawa I i II
      - Prawo rzymskie
      - Prawo handlowe

  D.PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I INNE WYMAGANIA ZE STANDARDÓW

      - Język łaciński dla prawników
      - Główne kierunki filozofii
      - Retoryka i erystyka
      - Socjologia
      - Technologie informacyjne
      - Podstawy psychologii
      - Informatyka prawnicza
      - Przedmioty do wyboru I-VIII (tzw. wykłady monograficzne i przedmioty z zakresu specjalności)*
      - Podstawy ekonomii
      - Prawo zamówień publicznych
      - Prawo podatkowe lub prawo bankowe (do wyboru)
      - Prawo prasowe
      - Prawo wyznaniowe
      - Medycyna sądowa
      - Prawo papierów wartościowych
      - Metodyka pracy naukowej (do wyboru)
      - Fundusze europejskie
      - Prawo rolne lub prawo budowlane (do wyboru)
      - Prawo ochrony własności intelektualnej
      - Prawo ochrony konkurencji
      - Etyka
      - Sądownictwo polubowne lub prawo celne (do wyboru)
      - Prawo ochrony środowiska

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Prawo Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |